เปิดโครงการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกใน กทม. ตั้งเป้าดันยอดตรวจให้ได้ 2 แสนรายทั่วประเทศ

Wed, 2020-04-15 19:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ดีเดย์เปิดโครงการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกใน กทม. ตั้งเป้าดันยอดตรวจให้ได้ 200,000 รายทั่วประเทศ ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุขย้ำ ผู้ที่สงสัยหรือคิดว่าตัวเองเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับการตรวจหาเชื้อได้ฟรี

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนอีกจำนวนมาก เปิดโครงการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่ชุมชนบางเขนและคลองเตย เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563

นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปประมาณ 100,000 ตัวอย่าง พบผู้ติดเชื้อประมาณ 2,600 ราย อย่างไรก็ดี หลายๆ ประเทศก็มองว่าไทยตรวจน้อย ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไม่น้อย แต่เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงควบคุมการระบาด ต้องการรู้เคสพื้นฐานทั่วๆ ไปว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณเท่าใด ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเท่าใด หรือไม่ติดเชื้อเลยเท่าใด เพื่อจะได้นำข้อมูลมาวางแผนได้ จึงต้องตรวจเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่และตรวจจำนวนให้มากขึ้น

นพ.สำเริง กล่าวอีกว่า โครงการ Active Case Finding หรือการตรวจโควิด-19 โดยวิธีเชิงรุก ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 200,000 รายทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนก็จะตรวจมากขึ้น ในต่างจังหวัดก็จะมีห้องแล็บอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ส่วนใน กทม. ตรวจได้หลายจุด ทั้งที่สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคในเขตเมือง (สปคม.) บางเขนซึ่งตรวจได้อย่างน้อยวันละ 200 รายขึ้นไป รวมทั้งโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งด้วย ดังนั้นเชื่อว่าการทำ Active Case Finding น่าจะทำให้ได้ยอดตรวจมากขึ้นตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สำเริง กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของขั้นตอนวิธีการตรวจเชิงรุกนั้น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในพื้นที่ กทม.และหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งจะประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ รวมทั้งในโซเชียลมีเดียด้วยว่า ผู้ที่สงสัยหรือคิดว่าตัวเองเข้าเกณฑ์เสี่ยง เช่น เคยขึ้นรถเมล์ที่กระเป๋ารถเมล์ติดเชื้อ มาจากต่างประเทศ หรืออยู่บ้านละแวกที่มีผู้ติดเชื้อ สามารถเข้ามารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี โดยสามารถทำได้ในหลายๆช่องทาง เช่น walk in เข้ามา แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการสอบประวัติและคัดกรอง หากเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงก็จะได้รับการตรวจฟรี หรืออีกหนึ่งช่องทางคือลงทะเบียนแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของ สปคม. แจ้งข้อมูลว่ามีอาการอย่างไร แล้วจะมีแพทย์มาตอบว่าเข้าเกณฑ์ตรวจหรือไม่ ถ้าเข้าเกณฑ์ก็จะนัดวันเข้ามาตรวจได้เลย ผลการตรวจก็จะทราบในวันถัดไปและตรวจสอบผลทางแอปฯได้เลย

Add new comment