ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนและแจ้งการเรียกเก็บยาฆ่าเชื้อชนิดฉีด ‘TAZOCIN’ ของไฟเซอร์ พบปนเปื้อนขวดบรรจุยา แทบทุกล๊อต โดยได้รับแจ้งจาก รพ.กรุงเทพ หลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งเรียกเก็บคืน 9 รุ่นการผลิตไป

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกหนังสือด่วนที่สุด สธ 1009.5/13155 แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนและแจ้งการเรียกเก็บยาคืน TAZOCIN เลขทะเบียน 2C 1/54 (N) รุ่นการผลิต ALCV/E1 ระบุว่า ด้วย อย.ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ว่าผลิตภัณฑ์ยา TAZOCIN เลขทะเบียน 2C 1/54 (N) นำสั่งโดยบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นการผลิต ALCV/E1 วันผลิต 09/2018 วันหมดอายุ 08/2021 พบสิ่งแปลกปลอมมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวขุ่นในขวดบรรจุยาภายหลังการผสมด้วยตัวทำละลาย จำนวน 14 ขวด (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนขวดที่ผสมยาทั้งหมด) โดย อย.ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยา TAZOCIN เลขทะเบียน 2C 1/54 (N) จัดเป็นยาปราศจากเชื้อ การพบสิ่งแปลกปลอมในขวดบรรจุยา อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต หรือก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผืใช้ยา จึงจัดเป็นปัญหาคุณภาพยาที่สำคัญจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจัดการปัญหาคุณภาพยาอย่างเร่งด่วน อีกทั้งปัญหาคุณภาพยาดังกล่าวได้มีการแจ้งปัญหาก่อนหน้านี้แล้ว จำนวน 9 รุ่นการผลิต ตามที่ อย.ได้มีหนังสือแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน ที่ สธ.1009.5/ว12941 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไปแล้วนั้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับยาอย่างปลอดภัย อย.จึงเห็นควรให้แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน การเรียกเก็บคืนยา TAZOCIN เลขทะเบียน 2C 1/54 (N) รุ่นการผลิต ALCV/E1 ให้หน่วยงานของท่านแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรียกคืนอีก! ยาฆ่าเชื้อชนิดฉีด ‘TAZOCIN’ พบปนเปื้อนขวดบรรจุยา

อ.เภสัชฯ ชี้บริษัทยาข้ามชาติ ควรขยายผลตรวจสอบยา "TAZOCIN" ปนเปื้อน เชื่อเกิดกับ รพ.หลายแห่ง 

เภสัชกรหวั่นการปนเปื้อนยา ‘TAZOCIN’ กระทบหลายประเทศ เหตุเป็นยานำเข้า