เชิดชูเกียรติ 3 พยาบาล รับพระราชทาน ‘รางวัลศรีสังวาลย์ปี 2561’

Sun, 2019-10-20 08:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปีพุทธศักราช ประจำปี 2561 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล, มยุรี สุขุปัญญารักษ์ อดีตหัวหน้าพยาบาล รพ.พุทธชินราช และ รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา15.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ในพิธีพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยกองการพยาบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงเป็นเกียรติยศสูงสุดและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับรางวัล และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่พยาบาลรุ่นต่อไปได้เจริญรอยตามสืบไป ซึ่งการตัดสินรางวัลครั้งแรก เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช 2558 และดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปีพุทธศักราช ประจำปี 2561 ได้แก่

1.ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสภาการพยาบาล และคณบดี ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อดีตรองประธานวุฒิสภา และอดีตรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 สมัย

ท่านเป็นผู้นำของวิชาชีพการพยาบาลอย่างแท้จริง มีความโดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และนานาประเทศ ได้กำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งด้านการบริการพยาบาล การศึกษาพยาบาล อาทิ ด้านการศึกษาได้ริเริ่มหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลทั้งระบบดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนด้านบริการพยาบาล ได้ริเริ่มศึกษากำลังคนสาขาพยาบาล เสนอโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม และเป็นผู้เสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อให้มีพยาบาลครอบครัวดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ผลักดันการพัฒนาศักยภาพบริการพยาบาลเพื่อให้ประชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย

2.ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์ อดีตหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ผู้ที่มีความโดดเด่นด้านบริหาร บริการ และวิชาการ ทั้งด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต พัฒนาองค์กรพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำการพยาบาลระดับเขต ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาบริการพยาบาล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2

3.ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในชุมชน

รองศาสตราจารย์วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้มีผลงานโดดเด่น ด้านการพัฒนาระบบปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึง เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน ใช้ชุมชนเป็นฐาน อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ อันเป็นรูปแบบตัวอย่างของการพยาบาลชุมชนเชิงรุก ที่สามารถนำมาขยายผลต่อยอด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพจากสภาการพยาบาล

Comments

Submitted by ชีวิตที่ไม่มีรางวัล on
"อาลัยพยาบาลสาวจิตอาสา รถคว่ำดับขณะรีเฟอร์ผู้ป่วย" ............. เมื่อวันที่ 16 ต.ค. บนโลกออนไลน์ สมาชิกเฟซบุ๊กชื่อว่า "ริน โพเท" ได้โพสต์ข้อความอาลัยแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "น้องดา" หรือ น.ส.สุดารัตน์ เชื่อมาก อายุ 25 ปี พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เขาคอก โดยระบุข้อความว่า น้องดาได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับเวลา 02.00 น. เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่พยาบาล Refer ขณะส่งผู้ป่วยไปรพ.บุรีรัมย์ รถส่งต่อผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถปิกอัพพลิกคว่ำระหว่างทาง พยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 คน ซึ่ง 1 ในนั้นคือ "น้องดา" น้องผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีกับทุกคน น่ารัก จิตอาสา พูดจาไพเราะ ทำงานดี ประชาชนที่นี่รักน้องดา เสียใจสุดซึ้งกับการจากไปของน้อง จนไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง ขอให้น้องหลับให้สบาย ไปสู่สุขคติในสัมปรายภพ เป็นนางฟ้าบนสรวงสวรรค์นะคะน้องดา.........." อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.msn.com/th-th/news/national/อาลัยพยาบาลสาวจิตอาสา-รถคว่ำดับขณะรีเฟอร์ผู้ป่วย/ar-BBOrusR

Add new comment