ทำไมต้องแบน 3 สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส