ครม.ตั้ง 3 ผู้ตรวจฯ สธ. ‘หมอพงศ์เกษม หมอวิพรรณ หมออัมพร’

Tue, 2019-10-22 21:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ครม.มีมติอนุมัติตั้ง 3 ผู้บริหาร สธ. 1.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 2.พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัด สธ. และ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้ตรวจราชการ สธ.คนใหม่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ผู้ตรวจราชการกระทรวง จำนวน 3 ราย ดังนี้

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์

1. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์

2. พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

 

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

3. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม