พงศ์เกษม ไข่มุกด์

 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการเยียวยาฟื้นฟูทางจิตใจ ผู้ประสบเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วง 72 ชั่วโมงแรก พบผู้มีความเครียดในระยะฉับพลันอยู่หลายราย ได้ให้การปรึกษา ผ่อนคลายความเครียด มี 2 รายต้องพบจิตแพทย์เพื่อรับยา
  2020-02-11 12:27
 • ครม.มีมติอนุมัติตั้ง 3 ผู้บริหาร สธ. 1.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 2.พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัด สธ. และ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้ตรวจราชการ สธ.คนใหม่
  2019-10-22 21:55
 • กระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยเขตสุขภาพที่ 12 ผลงานอนามัยแม่และเด็กแนวโน้มดีขึ้น อัตรามารดาเสียชีวิตลดลง ใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามบริบทพื้นที่
  2017-11-23 19:35
 • โลกวันนี้ - สาธารณสุข : นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเด็กปฐมวัย" ว่าจากการสำรวจพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัยไทยของกรมสุขภาพจิตปี 2555 พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าสูงถึง 30% แต่ 20% เป็นกลุ่มที่หากได้รับการกระตุ้นอย่างทันท่วงทีจะพัฒนาให้กลับมามีพัฒนา- การที่สมวัยได้ และอีก 10% อยู่ในภาวะโรคที่ต้องได้รับ การรักษา สอดคล้องกับผลการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทยอายุ 6-15 ปี ทั่วประเทศใน ปี 2554 พบเด็กไทยมีค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) เพียง 98.59 ซึ่งค่อนไปทางต่ำกว่าค่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐาน (IQ=100)
  2014-03-14 08:10
 • สธ.เผยผลสุขภาพจิตพบกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่มีความเครียดมากกว่าคนภายนอก 17 % แนะวิธีผ่อนคลายทั้งผู้ชุมนุมและผู้ปฏิบัติงาน ยันคงแผนเดิมการดูแลผู้ชุมนุมตลอดทั้งคืนวันที่ 3 ธ.ค. เผยสถาบันนิติเวชกำลังตรวจสอบกระดูกบนรถบัส ระบุส่งทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่นางเลิ้งแล้ว
  2013-12-03 19:06
 • ไทยโพสต์ - แพทย์แนะสำรวจจิตใจตัวเองเครียดทางการเมืองหรือไม่ หากครบ 3 ข้อ หงุดหงิด นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน เข้าข่ายเครียดสะสม ย้ำโต้ตอบผ่านสื่อออนไลน์ยิ่งทำให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะขาดความยั้งคิด เตือนเกิดโรคร้าย ทั้งเครียดลงกระเพาะ ปวดหัว ความดัน โรคหัวใจ ต้องหาทางผ่อนคลายหันเข้าหาธรรมะ
  2013-11-14 13:08