ประกันสังคมปรับระบบจ่ายชดเชยกลุ่มโรคภาระเสี่ยง จากจ่ายตามภาระโรค เป็นจ่ายตามผลลัพธ์

Sun, 2019-10-27 12:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักงานประกันสังคมทำการปรับระบบการจ่ายเงินชดเชยกลุ่มโรคที่มีภาระเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ จากเดิมที่จ่ายตามภาระของโรคที่โรงพยาบาลต้องรับภาระในการรักษาพยาบาล มาเป็นการจ่ายแบบ Value-Based Payment หรือจ่ายตามผลลัพธ์ มั่นใจ คุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนต้องดีขึ้น

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล ในโครงการประกันสังคมหลายส่วน ทั้งเหมาจ่ายพื้นฐาน จ่ายตามโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง จ่ายตามโรคภาระเสี่ยง จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ รวมถึงนอกเหนือเหมายจ่ายอื่นๆ ในปี 2561 สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลเฉลี่ย 3,654.63 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลผู้ประกันตนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สำนักงานประกันสังคมจึงได้เริ่มปรับวิธีการจ่ายบางหมวดเช่น โรคที่มีภาระเสี่ยง กลุ่มนี้เดิมที่สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายตามภาระของโรค ปรับเปลี่ยนมาจ่ายตามผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไร เช่น เบาหวานไม่ได้รักษาเฉพาะการให้ยา หรือเมื่อจ่ายยาให้ไป กี่เม็ดแต่จ่ายเมื่อสามารถควบคุมเบาหวานได้ เป็นต้น โดยการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีจ่ายตามโรคที่เป็นภาระเสี่ยง สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการจ่ายได้เป็นปัจจุบันแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินชดเชยแบบ Value-Based Payment เป็นเรื่องที่ทั่วโลกจะจ่ายกันแบบนี้ มีการพูดมากว่า 10 ปี แต่ในทางปฏิบัติคงไม่ใช่เรื่องง่ายแบบพลิกฝ่ามือ หรือเปลี่ยนแปลงได้ภายในหนึ่งวัน หนึ่งเดือน คงต้องคอยปรับ คอยแก้ไป เพื่อให้ทุกอย่างลงตัวสมบูรณ์ และทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม