ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ จับมือสภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดสมัชชาสันติภาพ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สร้างกลไกการมีส่วนร่วม​เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัยและสร้างสันติภาพผ่าน​เครื่องมือ​สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น​

เมื่อวันที่ 9​ พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)​ จังหวัดยะลา​ นายสุทธิพงษ์​ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วมระบวนการ​สมัชชาสุขภาพว่าด้วยการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ พ.ศ.2562 ของจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา โดยมีนายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เป็นประธานจัด​สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย​ว่าด้วยการพัฒนาสุขภาวะ ​สันติภาพ และความยุติธรรม​

นายสุทธิพงษ์​ กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ ความรุนแรง และการสูญเสียชีวิตใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ​(สช.) จึงได้จับมือกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. มอ.) และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) สร้างกลไกการมีส่วนร่วม​เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัยและสร้างสันติภาพผ่าน​เครื่องมือ​สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น​

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวต่อว่า การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นครั้งนี้ มีผู้แทนจากหลากหลายองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก อาทิเช่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ​จังหวัด เครือข่ายผู้หญิง​ เครือข่ายสันติภาพ​ เครือข่ายสื่อ​ เป็นต้น โดยมีการ​ระดมความเห็นถึงสถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่​ และได้แลกเปลี่ยน​ติดตามผลการขับเคลื่อน​ การสรุปบทเรียนความสำเร็จ​ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพ​ เป็นเจ้าของร่วม​ รวมทั้งให้ความเห็นกับร่างข้อเสนอ​เชิงนโยบายที่ทีมวิชาการ​นำโดย​ ผศ.ดร.ศรีสมภพ​ จิตร์ภิรมย์ศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ได้เสนอ 5 ​ประเด็นหลัก​เพื่อการพิจารณา ได้แก่​ 1.พื้นที่สาธารณะ​ปลอดภัย 2.ความมั่นคงทางอาหาร​ 3.การสื่่อสารสาธารณะจากภายในสู่ภายนอก​ 4. ห้องเรียนสันติภาพ​ และ 5.พื้นที่สร้างสรรค์​สำหรับเยาวชน

“นอกจากมีการอภิปรายเสนอความเห็นต่อ 5 ประเด็นดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมสมัชชาครั้งนี้ยังเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการผนึกกำลังร่วมกันติดตามและทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนมติสมัชขาสุขภาพแห่งชาติ​ และมติจากสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ ที่ผ่านมา​” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ร่างข้อเสนอทั้ง 5 ประเด็น​ที่ผ่านการให้ความเห็นในครั้งนี้จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาจากภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน​วันที่​ 20​ พฤศจิกายน 2562​ เพื่อหาฉันทามติอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำผลสรุปเข้ารายงานในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 20 ธันวาคม นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ