ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รศ.ภญ.จิราพร โพสต์เฟซบุ๊กตอกสุริยะ ย้ำไม่ได้ร่วมร่างมติเลื่อนแบน 3 สารเคมีอันตราย ที่ประชุมไม่มีการลงมติ ไม่มีการนับองค์ประชุม จะอ้างเสียงเป็นเอกฉันท์ไม่ได้

รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์

จากกรณีที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการถึงการลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายของ รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม โดยชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่ 27 พ.ย. 2562 ได้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านจนได้ข้อยุติโดยไม่มีใครคัดค้าน รวมทั้งได้ช่วยกันร่างข้อมูลโดยมีเลขานุการเป็นคนพิมพ์มติฯ และ รศ.ภญ.จิราพร ยังเป็นคนเดินไปให้ฝ่ายเลขาฯ แก้ไขข้อมูล จึงรู้สึกแปลกใจว่าทำไมจึงเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น

ล่าสุดวันที่ 29 พ.ย. 2562 รศ.ภญ.จิราพร ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า "เรียน คุณสุริยะ ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดิฉันไม่ได้ร่วมร่างมติ เพียงได้กล่าวในที่ประชุมให้คงข้อ 1 ที่ขอให้แบนสารทั้งสามตามมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค. โดยขอให้ย้ายมาเป็นข้อที่ 2 จึงเดินไปที่ฝ่ายเลขา และเมื่อเห็นว่ามีหลายคนกำกับ จึงเดินกลับด้วยความหดหู่ ย้ำอีกครั้งว่าในที่ประชุมไม่มีการลงมติ ไม่มีการนับองค์ประชุม ดังนั้น ในฐานะประธานจะไปแถลงข่าวอ้างเสียงมติเอกฉันท์ไม่ได้ ดิฉันขอยืนยันจุดยืนเดิมของดิฉันในการแบนสารทั้งสามชนิดมาโดยตลอด"

อนึ่ง คณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่ 27 พ.ย. 2562 มีมติเลื่อนกำหนดห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด คือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน ส่วนไกลโฟเซต เปลี่ยนจากการห้ามใช้เป็นเพียงการจำกัดการใช้ ซึ่งหลังจากการประชุมดังกล่าว รศ.ภญ.จิราพร ประกาศลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยชี้ว่าไม่ได้มีการลงมติอย่างชัดเจนแต่เป็นภาวะจำยอมในการรับมติ