• Tuesday, December 22, 2015
    10:05
    ปาฐกถาพิเศษ รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ในงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 สานพลังปัญญาภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ระบุว่า “การสานพลังปัญญาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีอำนาจตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบ ย่อมนำไปสู่การสร้างสุขภาวะของสังคมไทยอย่างยั่งยืน และหวังว่ารัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะทำให้มี พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเร็ววันนี้”
    2015-12-22, 10:05

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 41 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 3 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 12 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 45 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 56 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 12 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 41 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 3 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 12 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 45 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 56 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 12 นาที ago
กลับด้านบน