ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักวิชาการชี้การแก้ไข พ.ร.บ.ยา เป็นการแก้ที่ทำแล้วอ่อนกว่ากฎหมายฉบับเดิม ผิดหลักการสากลของการแก้ไขกฎหมาย ยืนยันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถผ่อนปรนหรือถอยคนละก้าวได้ เพราะเป็นเรื่องหลักการความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน

รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์

รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ที่ปรึกษาหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นถึงกรณีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยา ซึ่งกำลังถูกคัดค้านจากวิชาชีพเภสัชกรอย่างหนักในเวลานี้ว่าการปรับปรุง พ.ร.บ.ต้องมีหลักการว่าปรบปรุงเพื่อแก้ปัญหาที่ พ.ร.บ.ในปัจจุบันไม่สามารถแก้ได้ ซึ่งก็ต้องวิเคราะห์ว่าปัญหา พ.ร.บ.ยา ปัจจุบันคืออะไรแล้วจึงแก้ในแต่ละจุด แต่ปรากฏว่าร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับที่กำลังปรับแก้ใหม่นี้ผิดหลักการไปหมด เป็นการแก้กฎหมายที่ทำแล้วอ่อนกว่ากฎหมายฉบับเดิมเสียอีก

รศ.ภญ.จิราพร ขยายความว่า โดยปกติหลักการดูแลเรื่องยาต้องมี check and balance กล่าวคือแพทย์สั่งจ่ายยา เภสัชกรเป็นผู้จ่ายยา แต่ก่อนจ่ายยาก็ต้องมาดูว่ามีปฏิกิริยาระหว่างตัวยาหรือไม่ เป็นการ balance ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายควบคุม ถ้าเภสัชกรจ่ายยาแล้วมีปัญหาก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งแบบนี้ประชาชนปลอดภัย แต่เนื่องจากสมัยก่อนขาดแคลนเภสัชกร จึงไม่ได้แยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างแพทย์กับเภสัชกร คือมีการยกเว้นให้หมอสั่งยาและจ่ายยาได้ในกรณีเป็นคนไข้เฉพาะรายของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.นี้ เปิดให้วิชาชีพอื่นจ่ายยาได้ ยกตัวอย่างเช่น พยาบาล สิ่งที่แก้กฎหมายคือให้พยาบาลจ่ายยาได้และไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยเฉพาะรายด้วย แปลว่าคนที่ได้รับยาจากพยาบาลหรือบุคลากรอื่นไม่มีมาตรการที่จะควบคุมเลย

“กฎหมายฉบับนี้เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปแล้วมันผิดหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญคือ ไม่มีความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน เภสัชกรถึงออกมาต่อต้าน ตอนนี้เราก็มีปัญหาการใช้ยาพอสมควรแล้ว ถ้ายิ่งปล่อยให้การควบคุมอ่อนลง ปัญหาก็ยิ่งมากขึ้น” รศ.ภญ.จิราพร

รศ.ภญ.จิราพร กล่าวอีกว่า ในร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่เอาแค่เฉพาะหัวใจสำคัญของกฎหมายก็ผิดหลักการสากลทั่วโลก ไม่มีใครทำกฎหมายลักษณะนี้ เป็นการแก้กฎหมายที่อ่อนกว่าของเดิมที่ยังไม่แก้เสียอีก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถผ่อนปรนหรือถอยคนละก้าวได้เลยเพราะเป็นเรื่องหลักการความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เภสัชค้านร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับ อย. ให้วิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่เภสัชขายยาได้ ไม่ปลอดภัยต่อ ปชช.

แนะถอยคนละก้าวร่าง พ.ร.บ.ยา เขียนให้ชัดยาอะไรที่วิชาชีพอื่นสั่งจ่ายได้บ้าง

อย.ยันแก้ กม.ยา ยึดหลัก ปชช.ปลอดภัย เตรียมแจงความคืบหน้า 27 ส.ค.นี้

ชมรมเภสัชฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.ยา แจง 6 ช่องโหว่สุดเสี่ยง จี้ อย.ทบทวนด่วน

สภาพยาบาลหนุนร่าง พ.ร.บ.ยา ชี้เอื้อทุกวิชาชีพทำงานร่วมกันได้ แจงหลักสูตรมีสอนเรื่องยา

อย.แจงร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

อย.เตรียมตั้ง คกก.ถกร่าง พ.ร.บ.ยา “เปิดช่องวิชาชีพอื่นจ่ายยาได้”

สภาเภสัชกรรมชี้ร่าง พ.ร.บ.ยา ซ้ำรอยเดิม อย.ทำปัญหาวนกลับจุดเดิม หนุนใช้ระบบใบสั่งยา

เภสัชกรอีสานยืนยันค้านร่าง พ.ร.บ.ยา เพื่อ ปชช.ใช้ยาปลอดภัย ไม่ได้ปกป้องวิชาชีพ

อย.ชี้เข้าใจร่าง พ.ร.บ.ยาผิด โดยเฉพาะประเด็น ‘จ่ายยาและขายยา’ ยืนยันมีข้อดีหลายด้าน

องค์กรประชาชนอีสานร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ชี้เอื้อประโยชน์ทุนกินรวบ