ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อดีตนายกสภาเภสัชกรรมชี้ พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ซ้ำรอยเดิม อย.ไม่ได้แก้เพื่อความทันสมัยอย่างที่กล่าวอ้าง แต่ทำตรงข้ามและทำให้ปัญหาวนกลับไปจุดเดิม ยืนยันอาชีพเภสัชกรยังจำเป็นตามมาตรฐานสากล หนุนใช้ระบบใบสั่งยา ระบุก่อนหน้านี้ในปี 57 เคยมีความเห็นร่วมกันจนกลายเป็นร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับ สธ.แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้

ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์

ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ อดีตนายกสภาเภสัชกรรม และที่ปรึกษาสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า มีความกังวลว่าการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่แทน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 แม้จะมีการปรับแก้แล้วแต่ก็ยังซ้ำรอยเดิม โดยเฉพาะในประเด็นที่เปิดให้วิชาชีพอื่นสามารถจ่ายยาได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ทำให้มาตรฐานการจ่ายยาไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วย

ทั้งนี้ ตามมาตรฐานสากลได้แบ่งประเภทยาไว้ 3 ประเภท คือ ยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา ยาที่จ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งหากต้องการให้ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่เป็นไปตามหลักสากลจริงๆ คือ ควรหันมาใช้ระบบใบสั่งยามากขึ้นแทนการเปิดให้วิชาชีพอื่นมาจ่ายยาสำหรับผู้ปวยได้ ยกเว้นกรณีในพื้นที่ห่างไกล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีข้อจำกัดเรื่องบุคลากร ตามกฎหมายได้อนุญาตให้วิชาชีพอื่นสามารถร่วมกันจ่ายยาได้ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ

ภก.กิตติ กล่าวว่า ประเด็นที่เปิดให้วิชาชีพอื่นสามารถจ่ายยาได้ เคยถูกคัดค้านไปแล้วเมื่อปี 2557 โดยได้มีการหารือข้อสรุปร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นฉบับที่มีการปรับแก้ในประเด็นที่มีการคัดค้านเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม การประกาศร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ จาก อย. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ถูกนำมาใช้ ซึ่งการที่ อย.ระบุว่าต้องการให้ ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล แต่สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นกลับตรงกันข้าม และยิ่งทำให้ ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่วนกลับไปสู่จุดเดิมที่เคยเป็นมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เภสัชค้านร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับ อย. ให้วิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่เภสัชขายยาได้ ไม่ปลอดภัยต่อ ปชช.

แนะถอยคนละก้าวร่าง พ.ร.บ.ยา เขียนให้ชัดยาอะไรที่วิชาชีพอื่นสั่งจ่ายได้บ้าง

อย.ยันแก้ กม.ยา ยึดหลัก ปชช.ปลอดภัย เตรียมแจงความคืบหน้า 27 ส.ค.นี้

ชมรมเภสัชฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.ยา แจง 6 ช่องโหว่สุดเสี่ยง จี้ อย.ทบทวนด่วน

สภาพยาบาลหนุนร่าง พ.ร.บ.ยา ชี้เอื้อทุกวิชาชีพทำงานร่วมกันได้ แจงหลักสูตรมีสอนเรื่องยา

ชี้ร่าง พ.ร.บ.ยาอ่อนด้อยยิ่งกว่าของเดิม ยันผ่อนปรนไม่ได้ เพราะเป็นความปลอดภัยของ ปชช.

อย.แจงร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

อย.เตรียมตั้ง คกก.ถกร่าง พ.ร.บ.ยา “เปิดช่องวิชาชีพอื่นจ่ายยาได้”

เภสัชกรอีสานยืนยันค้านร่าง พ.ร.บ.ยา เพื่อ ปชช.ใช้ยาปลอดภัย ไม่ได้ปกป้องวิชาชีพ

อย.ชี้เข้าใจร่าง พ.ร.บ.ยาผิด โดยเฉพาะประเด็น ‘จ่ายยาและขายยา’ ยืนยันมีข้อดีหลายด้าน

องค์กรประชาชนอีสานร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ชี้เอื้อประโยชน์ทุนกินรวบ