ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อดีตนายกสภาเภสัชกรรมชี้โครงการส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ หากโรงพยาบาลมีการให้ข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยก่อนจัดส่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อนุโลมได้ เพราะหัวใจสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดให้เภสัชกรเป็นผู้ส่งมอบยาก็เพื่อจะได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คนไข้นั่นเอง

รศ. (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์

รศ. (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ อดีตนายกสภาเภสัชกรรม ให้ความเห็นถึงโครงการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ซึ่งมีการดำเนินการในหลายโรงพยาบาลและมีบุคลากรบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าอาจขัดกับมาตรฐานการปฏิบัติของวิชาชีพที่ต้องให้เภสัชกรเป็นผู้ส่งมอบยาแก่คนไข้ว่า โดยหลักการแล้วการกำหนดให้เภสัชกรต้องเป็นผู้ส่งมอบยาแก่คนไข้ ก็เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลรายละเอียดยาแก่คนไข้ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งมอบยา

อย่างไรก็ดี ต้องไปดูในรายละเอียดว่าโครงการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ได้มีการให้ข้อมูลความรู้เรื่องยาแก่ผู้ป่วยก่อนหรือไม่ หากมีการให้ข้อมูลว่ายาที่คนไข้ได้รับไปเป็นยาอะไร มีรูปยาที่เหมือนของจริงให้ดู และมีการแนะนำการใช้ยาต่างๆ ก็พอเป็นเรื่องที่อนุโลมได้

“หัวใจสำคัญจริงๆ คือการให้ข้อมูลก่อนจ่ายยาซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ ถ้าไปตีความตามตัวอักษรบางทีกฎระเบียบอะไรต่างๆ มันก็ตามไม่ทัน แต่เจตนาที่ต้องให้เภสัชกรส่งมอบยาด้วยตัวเองก็เพื่อจะได้ให้ความรู้และข้อมูลยา ตลอดจนจะได้ตรวจสอบยาอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งถ้าก่อนจะส่งไปรษณีย์ได้มีการให้ข้อมูลผู้ป่วยชัดเจน แบบนี้ก็โอเค เหมือนมารับยาทีหลัง ไม่ต้องเสียเวลารอ” ภก.กิตติ กล่าว