ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องคมนตรีเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ “สถานีใส่ใจ” แห่งที่ 2 ในปั๊มน้ำมัน ปตท. จ.อุดรธานี เพิ่มช่องทางดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ลดความแออัดผู้รับบริการในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ จังหวัดอุดรธานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์ไพโรจน์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี และนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ “สถานีใส่ใจ” (Smart Preventive Healthcare) ให้บริการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ เพิ่มช่องทางการนัดหมายแพทย์และรับยา ลดแออัดโรงพยาบาล ในปั๊มน้ำมัน ปตท. ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนอุดม (สาขา 2) ถ.บรรพตพิสัย ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในปั๊มน้ำมัน ปตท. ภายใต้ชื่อ “สถานีใส่ใจ” เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น (Smart Prevention Healthcare) ในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ใกล้พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดูแลสุขภาพ ประเมินภาวะสุขภาพทราบผลทันที อำนวยความสะดวกประชาชน ลดความแออัดโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

สำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพ “สถานีใส่ใจ” แห่งนี้ เป็นแห่งที่ 2 หลังจากเปิดแห่งแรกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทราบผลสุขภาพตนเองทันที มีตู้จำหน่ายยาสามัญประจำบ้านอัตโนมัติ สามารถรับยาที่ตู้รับยาได้ทันทีไม่ต้องรอคิวรับยาที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล และมีบริการแอปพลิเคชัน “ใส่ใจ” สำหรับใช้นัดหมายแพทย์ เพิ่มทางเลือกแก่ประชาชน ลดความแออัด ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ