ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระดมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week เป็นจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส ทำความสะอาดชุมชน ลดจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยเฉพาะตลาด ชุมชน โรงแรม และห้างสรรพสินค้า พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเกราะป้องกันโรค ดีเดย์ 4 ก.พ.ท่าน้ำนนทบุรี 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข มีนโยบายในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย โดยแนะให้ อสม. และประชาชนยึดมาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากาก และออกกำลังกาย” และเน้นย้ำให้ อสม.เดินเคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องโรคดังกล่าว การปฏิบัติตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างถูกวิธีแก่ประชาชน โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่แออัด อาทิ ตลาด ชุมชน โรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า

ทั้งนี้กรม สบส. ได้ดำเนินการตามนโยบาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Week รวมพลังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหน่วยงานและบริเวณโดยรอบอาคารกรม สบส. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสร้างความมั่นใจให้ผู้มารับบริการพร้อมกันนี้ได้ระดม อสม.ในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมเป็นจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส ทำความสะอาดชุมชน กำจัดเชื้อโรค ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล เพื่อให้ชุมชนสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ลดจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ยึดมาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากาก และออกกำลังกาย” เพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และสื่อความรู้ให้แก่ประชาชน ดีเดย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี

นพ.ธเรศ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ อสม.และประชาชนยังสามารถทำหน้ากากอนามัยใช้เอง โดยการนำผ้ายืด ผ้าสาลู หรือผ้าคัดตอน มาเย็บโดยให้มีความหนาอย่างน้อย 2 ชั้น ความกว้างประมาณ 6.5 นิ้ว ยาวประมาณ 7.5 นิ้ว จับจีบตรงกลางผืนผ้า ติดยางยืดสำหรับคล้องใบหูทั้งสองข้าง ความยาวปรับตามใบหน้า เพื่อความกระชับเมื่อสวมใส่ และไม่ให้มีช่องว่างระหว่างใบหน้ากับหน้ากาก เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงยังสามารถซักนำกลับมาใช้ได้อีก