ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สบส.ประสานเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนสนับสนุนภารกิจสู้ภัยโควิด-19 เผย รพ.เอกชนมีเตียงพร้อมรองรับ 1,040 เตียงหรือประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มี ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยประมาณ 42%

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ในด้านความพร้อมของโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ระดมทรัพยากรที่มีเข้ามาช่วย ขณะนี้ใน กทม.มีเตียงรองรับผู้ป่วยในทุกเครือข่าย จำนวน 1,973 เตียง เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน 1,040 เตียง คิดเป็นร้อยละ 52.7 และมีผู้ป่วยประมาณ 333 ราย ที่รักษาตัวอยู่กับโรงพยาบาลเอกชน คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนผู้ป่วย และยังมีแผนเตรียมห้องผู้ป่วยความดันลบอีกกว่า 40 เตียงเพื่อสนับสนุนภาครัฐ

“จะเห็นว่าทั้งภาคประชาชนในบทบาท อสม. ภาคเอกชนในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน และภาคธุรกิจโรงแรมที่เข้ามาช่วยเรื่อง Hospitel เมื่อระดมความร่วมมือเข้าด้วยกัน จะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในภารกิจควบคุมและรักษาโรคโควิด-19 ครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยกัน” นพ.ธเรศ กล่าว

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศบค. กล่าวในประเด็นนี้ระหว่างการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ว่า ผู้ป่วยสะสมของไทยที่เข้ารักษาแยกตามสังกัด ดังนี้ โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 42.3 โรงเรียนแพทย์ ประมาณร้อยละ 25.8 กรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 11 ตามลำดับ โดยมีผู้ป่วยที่อาการหนักอยู่ใน ICU (ข้อมูล 13 เม.ย.63) จำนวน 48 ราย ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวแบ่งเป็นภาระงานของทางภาครัฐ จำนวน 37 ราย เอกชน จำนวน 11 ราย ภาพรวมของประเทศไทย ทุกหน่วยงานล้วนมีความกล้าหาญในวิชาชีพ พร้อมช่วยกันที่จะทำให้ประชาชนกลับคืนสู่ปกติ