ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถานการณ์โรคโควิด-19 (14 เม.ย.) ติดเชื้อรายใหม่ 34 คน ยอดรวมสะสม 2,613 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมเสียชีวิต 41 คน

วันนี้ 14 เม.ย. 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 34 ราย กลับบ้าน 1,405 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,613 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 41 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต รายที่ 41 เป็นผู้หญิง ชาวไทยอายุ 52 ปี อาชีพขับรถโดยสาย ขสมก. สาย 140 มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง โรคหัวใจโต มีประวัติสังสรรค์ ดื่มสุรา ซึ่งหนึ่งในเพื่อที่สังสรรค์นั้น เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน และพบว่าในวงสังสรรค์นั้น มีผู้ติดเชื้อ 10 ราย ในวันที่ 26 มี.ค. 2563 ผู้ป่วยก็เริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ แล้วกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกติ

ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ แบ่งเป็น

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 33 ราย ดังนี้

1.1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 27 ราย

- การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

1.2 ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า 4 ราย

- คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ - ราย

- คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ (อิตาลี มาเลเซีย) 2 ราย

- ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย

- อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ 1 ราย

- บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข - ราย

1.3 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 2 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศ 1 ราย (สตูล 1 จากอินโดนีเซีย)