ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

1. "กัญชาเสรี...นำมาสู่การเสพมากขึ้นในเด็ก ในผู้ชาย และผลกระทบต่อสุขภาพ"

Shi Y และคณะ วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 8 ปี ใน 12 รัฐของสหรัฐอเมริกาที่ปลดล็อคกับรัฐอื่น ๆ ที่ไม่ปลดล็อค พร้อมเปรียบเทียบก่อนและหลังปลดล็อคกัญชา

เสรีกัญชาทำให้อัตราการเสพกัญชาของประชาชนจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67-77 เมื่อเทียบกับก่อนปลดล็อค

โดยเฉลี่ยแล้ว อัตราการเสพที่เพิ่มขึ้นนั้นพบในวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ราว 2-3 เท่า ในขณะที่เพศชายจะมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า

ที่สำคัญคืออัตราการเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นราว 4 เท่า

2. "การเสพกัญชาเป็นประตูไปสู่ปัญหาการติดยาเสพติดอื่น ๆ ในอนาคต"

งานวิจัยติดตามวัยรุ่นจำนวน 11,182 คนไปเป็นเวลายาวนานถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา

ตอกย้ำให้เห็นว่า หากเริ่มเสพกัญชาตั้งแต่อายุน้อย ๆ โอกาสโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ติดยาเสพติดต่าง ๆ จะยิ่งมาก

การเสพกัญชาเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดในอนาคตถึงร้อยละ 33

3. "หากพ่อได้รับสารเคมี THC ในกัญชาก่อนการปฏิสนธิ ก็พบว่าส่งผลเสียต่อการพัฒนาของระบบประสาทในลูกที่เกิดมา"

เป็นงานวิจัยศึกษาในหนู พบว่าพ่อหนูที่ได้รับสาร THC ก่อนไปผสมพันธุ์กับเพศเมีย พอมีลูกหนูออกมา พบว่ามีความผิดปกติของการพัฒนาระบบประสาท และมีปัญหาของการทำงานของสารสื่อประสาท Cholinergic synaptic function

ผลการวิจัยนี้เป็นเครื่องเตือนสติ ให้คนที่ริจะใช้กัญชา อาจต้องระแวดระวัง เพราะผลเสียมิใช่เกิดแค่ตนเอง แต่ส่งผลไปถึงลูกหลานได้ในระยะยาว

4. "กัญชาอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์"

คณะวิจัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาข้อมูลย้อนหลังในหญิงตั้งครรภ์จำนวนกว่า 200,000 คน และดูประวัติการเสพกัญชาและปัญหาโรคซึมเศร้า วิตกกังวล การเกิดความรุนแรง/ประทุษร้ายต่อร่างกาย และการบาดเจ็บ

ข้อมูลชี้ชัดว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติเสพกัญชานั้น มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาโรคโรคซึมเศร้า วิตกกังวล การเกิดความรุนแรง/ประทุษร้ายต่อร่างกาย และการบาดเจ็บ มากกว่าคนที่ไม่เสพกัญชาถึง 2-4 เท่า

...สังคมเราได้รับอิทธิพลจากการเมือง และแรงกดดันจากคนเชี่ยวชาญด้านปลุกกระแสสังคมผ่านเรื่องกิเลส ความกลัว ความโกรธเกลียด ความอยากได้อยากมี จนได้รับแต่ข้อมูลปั่นความเชื่องมงายในสรรพคุณที่เกินจริง...

...แต่ข้อมูลความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลักดันยาเสพติดมาใช้วงกว้างในสังคมนั้น ยังสื่อสารสู่สาธารณะน้อยมาก...

ยาวิเศษรักษาทุกโรคนั้น ไม่มีทางเป็นจริงครับ

เรื่องนี้ต้องรู้เท่าทัน และช่วยกันดูแลลูกหลานในครอบครัวและคนใกล้ชิด

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิง

1. Shi Y et al. The Association between Recreational Cannabis Commercialization and Cannabis Exposures Reported to the US National Poison Data System. Addiction. 2020 Feb 20. doi: 10.1111/add.15019.

2. Nkansah-Amankra S. Revisiting the Association Between "Gateway Hypothesis" of Early Drug Use and Drug Use Progression: A Cohort Analysis of Peer Influences on Drug Use Progression Among a Population Cohort. Subst Use Misuse. 2020 Feb 20:1-10. doi: 10.1080/10826084.2020.1720245.

3. Slotkin A et al. Paternal Δ9-Tetrahydrocannabinol Exposure Prior to Mating Elicits Deficits in Cholinergic Synaptic Function in the Offspring. Toxicol Sci. 2020 Feb 20. pii: kfaa004. doi: 10.1093/toxsci/kfaa004.

4. Kelly C et al. Association of Depression, Anxiety, and Trauma With Cannabis Use During Pregnancy. JAMA Netw Open. 2020;3(2):e1921333. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.21333