ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การการค้าโลก (WTO) ยังไม่อนุมัติให้ฟิลิปปินส์ตอบโต้ทางการค้าต่อไทย จากกรณีสำแดงราคาบุหรี่ต่ำเกินจริง

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า ตามที่เป็นข่าวว่าประเทศฟิลิปปินส์ ยื่นข้อเสนอต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อให้เห็นชอบการที่ฟิลิปปินส์ จะตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศไทย ฐานที่รัฐบาลไทยไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของ WTO ที่ประเทศไทยประเมินราคาต้นทุนบุหรี่ ที่นำเข้ามาขายในประเทศไทย (บุหรี่ของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส) สูงกว่าความเป็นจริง รวมทั้งมีการดำเนินคดีกับบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ที่ส่งออกบุหรี่มายังประเทศไทย ทั้งที่ WTO ตัดสินแล้วว่า ประเทศไทยมีความผิดตามที่ฟิลิปปินส์กล่าวหา และยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำตัดสินของ WTO นั้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ของ WTO เผยแพร่มติของประธานตุลาการแห่งคดีดังกล่าว ที่มีการประชุมพิจารณาคำขอของฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ว่า คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการอุทธรณ์ของประเทศไทย ที่ตุลาการอุทธรณ์ยังไม่ได้มีการตัดสิน จึงขอให้มีการเจรจาแก้ปัญหากันต่อไประหว่างฟิลิปปินส์กับประเทศไทย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ มีความเห็นว่า คดีนี้คงจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานนับปี เนื่องจากขณะนี้องค์คณะตุลาการอุทธรณ์ของ WTO มีผู้ที่หมดวาระไป ทำให้จำนวนตุลาการมีไม่ครบจำนวนตามกฎเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาเป็นตุลาการอุทธรณ์มีปัญหาหยุดชะงัก ด้วยปัญหาทางการเมือง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา อีกประการหนึ่ง ที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศต่อประเทศกันจริงๆ โดยมีมูลเหตุจากข้อพิพาทที่มีต้นเหตุมาจากการค้ายาสูบ เนื่องจากธรรมชาติของสินค้ายาสูบ ที่เสพติดและทำลายสุขภาพ การตอบโต้กันด้วยเหตุขัดแย้งทางการค้าเรื่องยาสูบ จึงน่าจะเป็นเรื่องที่ขาดความชอบธรรมทางจริยธรรม ทำให้ประเทศคู่ค้าให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการรักษาสุขภาพ มากกว่าที่จะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี่

“แม้ว่าบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ซึ่งมีฐานผลิตยาสูบที่ประเทศฟิลิปปินส์ และส่งมาขายในประเทศไทยจะใช้อิทธิพลกดดันให้ประเทศฟิลิปปินส์ตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศไทย จึงไม่น่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้น และสุดท้าย WTO ก็จะพยายามไกล่เกลี่ยให้รัฐบาลฟิลิปปินส์และรัฐบาลไทย ยุติกรณีพิพาทเรื่องภาษียาสูบของของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส โดยไม่เกิดการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันอย่างแน่นอน” ศ.นพ.ประกิต กล่าว