ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ย้ำประชาชนที่ป่วยโควิด-19 ขอให้ไปรับบริการ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิก่อน หากจำเป็นหรือมีภาวะฉุกเฉินค่อยไปโรงพยาบาลเอกชน ส่วนโรงพยาบาลเอกชนให้เก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายไว้ก่อนแล้วมาเบิกกับภาครัฐทีหลัง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 ว่า สืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ผู้ป่วยโควิด-19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน ทาง สธ. ได้นัดหมายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและนำเสนอในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ของกระทรวง โดยมีมติดังนี้

1.ประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล ขอให้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิก่อน เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นหรือมีภาวะฉุกเฉินก็สามารถใช้สิทธิที่ใดก็ได้ รวมถึงสถานพยาบาลเอกชน

2.เงื่อนไขค่าใช้จ่ายสำหรับสถานพยาบาลเอกชน

2.1 กรณีผู้ป่วยต่างชาติต้องใช้สิทธิประกันสุขภาพของชาวต่างชาตินั้นเอง ไม่สามารถใช้สิทธิในกรณีฉุกเฉินนี้ได้

2.2 กรณีประชาชนคนไทย ในกรณีไปใช้บริการในสถานพยาบาลเอกชน ถ้ามีประกันสุขภาพเอกชน ก็ให้ใช้สิทธิประกันสุขภาพเอกชนก่อน ส่วนที่เหลือจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนประชาชนที่ไม่มีประกันสุขภาพ ให้ใช้กลไกแนวทางการจ่ายค่าบริการคล้ายกับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยจะต้องมีการหารือกันใน 3 กองทุนสุขภาพ (ประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง) ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะจัดจาก 3 กองทุนหรือจากงบกลาง

"โดยหลักการกำหนดไว้แบบนี้ และให้ สธ. และกระทรวงพาณิชย์ ตั้งคณะทำงานยกร่างรายละเอียดแนวทางการจ่าย ดังนั้น ขอประชาชน 2 เรื่อง เพื่อป้องกันการแออัดในบางพื้นที่ ขอให้ใช้สิทธิตามที่ตัวเองมีก่อนและถ้าจำเป็นก็ไปที่สถานพยาบาลเอกชน และในส่วนของสถานพยาบาลเอกชนก็ขอเพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องค่าใช้จ่ายก็ให้เก็บไว้ แล้วเมื่อหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายผ่านความเห็นของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย ก็ให้นำค่าใช้จ่ายที่ไม่เก็บกับประชาชนมาเก็บกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขนี้" นพ.ธเรศ กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้ไปในโรงพยาบาลที่มีสิทธิรักษาก่อน ไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง ประกันสังคม หรือสวัสดิการข้าราชการ แต่ถ้าวิกฤต หอบเหนื่อยมาก ฯลฯ ค่อยไปสถานพยาบาลเอกชน การไปรับบริการ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิจะเป็นการช่วยกระจาย ไม่ทำให้เกิดการแออัดหรือโหลดในที่ใดที่หนึ่ง

"หากมีข้อติดขัด ไม่ได้รับความสะดวก สามารถโทรแจ้งได้ที่ 02-8721669" นพ.ทวีศิลป์ กล่าว