ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

1 เมษายน 2563 วันนี้สำคัญยิ่งนัก...

เพราะในอดีต 1 เมษายน 2448 หรือ 115 ปีที่แล้ว เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออก "พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.124" ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไท

ในขณะที่ปัจจุบัน เราทุกคนพยายามต่อสู้กับโรคระบาด COVID-19 กันมาหลายเดือนแต่การระบาดกลับเพิ่มขึ้นจนน่าวิตก

จนเริ่มมีมาตรการเข้มข้นจากรัฐมากขึ้นตั้งแต่ 19 มีนาคมเป็นต้นมา

เช้านี้รัฐบาลประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 120 คน

ดูแนวโน้มทำท่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 4 แล้ว ตั้งแต่ 143 136 127 120 ตามลำดับ

เราคงยังกระหยิ่มยิ้มย่องไม่ได้กับผลของ 4 วันนี้ เพราะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่พิสูจน์ว่า มาตรการต่างๆ ที่เราได้นำเสนอให้รัฐทำนั้นมาถูกทางแล้ว แต่จำนวนหลายพันคนที่ติดเชื้อจะยังคงอยู่ไปกับเราอีกระยะยาวพอสมควร และหากปล่อยให้ขึ้นหลักร้อยทุกวันเช่นนี้ต่อไป ระบบสาธารณสุขจะไม่สามารถดูแลรักษาเคสทั้งหมดได้

สิ่งที่ต้องทำคือการรับรู้ และยินดีว่าเรามาถูกทาง พร้อมกับการตัดสินใจเสริมมาตรการให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยมุ่งที่จะลดจำนวนเคสติดเชื้อรายใหม่ให้ต่ำกว่า 100 ลงไปให้ได้

ติดตามดูกราฟแสดงจำนวนเคสติดเชื้อสะสมอย่างใกล้ชิด และควรมุ่งเป้าที่จะกดความชันของกราฟให้แตะเส้นคาดการณ์ที่เตี้ยลงเรื่อยๆ

น่าดีใจที่เราเปลี่ยนชะตาการระบาด จากเส้น 33% ลงมาจนวันนี้แตะที่ 16% แล้ว

หากจำนวนลดลงอย่างที่เป็นมาในช่วง 4 วันนี้ คาดว่าวันศุกร์ที่ 3 เมษายน เราน่าจะแตะที่เส้น 15% ได้

และหากเสริมมาตรการที่เข้มข้น ปิดจุดอ่อนที่ยังมีอยู่ ช่วยกันทำอย่างเต็มที่ และพร้อมเพรียง

เราจะสามารถลดไปแตะเส้น 10% ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ ถ้าเรากดให้เคสใหม่ต่ำกว่า 100 คนต่อวันได้

แต่ที่กล่าวมานี้ จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาล และประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องร่วมด้วยช่วยกันมากกว่าที่เราทำมาก่อนหน้านี้

เราเคยทำได้มาแล้ว เชื่อว่าถ้ามุ่งมั่นตั้งใจ เราก็จะสามารถทำได้อีกครั้ง

ทำอย่างไรบ้างใน 2 สัปดาห์ถัดจากนี้?

1. สถานที่ทำงานทั้งรัฐและเอกชน พร้อมกันปรับระบบให้ทำงานจากบ้านอย่างเต็มรูปแบบ เหลือไว้เฉพาะงานที่ต้องบริการสาธารณะที่จำเป็น

2. ร่วมกันไม่ออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นจริง อยู่นิ่งๆ ถ้าออกก็ต้องอยู่ห่างๆ ใส่หน้ากากและล้างมือเสมอ

3. ร่วมกันประกาศนโยบายไม่ออกจากบ้านตอนกลางคืน ยกเว้นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน

4. ไม่เดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นการขนส่งจำเป็นที่รัฐอนุญาต

5. ช่วยกันสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตัวให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย รวมถึงคนยากจนในชุมชนของท่านที่อยู่ในบริเวณชุมชนแออัด และสนับสนุนอาหารการกินที่จำเป็นให้คนยากไร้หาเช้ากินค่ำที่ได้รับผลกระทบ

...เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ...

...มาร่วมกันประกาศให้เราเป็นไทจากภัยโรคระบาดครั้งนี้กัน...

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

#StayHome

#ไทยต้องทำได้

#มุ่งเป้ากดให้ต่ำกว่า100คนต่อวันเพื่อแตะเส้น10%

โดย รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล