สธ.แถลง 3 เม.ย. บุคลากรการแพทย์ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ เพิ่ม 5 ราย สะสม 32 ราย

Fri, 2020-04-03 16:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.แถลงข่าวไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 103 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้ออีก 5 ราย (สะสม 32 ราย) ผู้ป่วยรักษาหาย 581 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,378 ราย เสียชีวิตรวม 19 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 1,978 ราย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. สถานการณ์ทั่วโลกใน 201 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม – 3 เมษายน 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 1,014,296 ราย เสียชีวิต 52,298 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 81,589 ราย เสียชีวิต 3,318 ราย สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 244,230 ราย เสียชีวิต 5,886 ราย อิตาลีพบผู้ป่วย 115,242 ราย เสียชีวิต 13,915 ราย

2. สถานการณ์ในประเทศไทย (2 เม.ย.63 เวลา 16.00 น.) ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 76 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 103 ราย นับเป็นลำดับที่ 1,876- 1,978 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 48 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 สนามมวย 1 ราย

1.2 สถานบันเทิง 2 ราย

1.3 พิธีกรรมทางศาสนา ประเทศอินโดนีเซีย 6 ราย

1.4 สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 39 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 44 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ 15 ราย (เป็นคนไทย 7 ราย /ต่างชาติ 8 ราย)

2.2 สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2 ราย

2.3 ไปสถานที่ชุมชน 4 ราย

2.4 อาชีพเสี่ยง 13 ราย

2.5 บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย (สะสม 32 ราย)

2.6 อื่นๆ 5 ราย

กลุ่มที่ 3 ได้รับผล lab ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 11 ราย

วันนี้ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

รายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 59 ปี อาชีพพนักงานการรถไฟ เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยอาการเหนื่อย เสียชีวิตวันที่ 2 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 16)

รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 72 ปี มีประวัติสัมผัส confirmed case มีประวัติโรคประจำตัวเป็นโรคไตเรื้อรัง เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี เสียชีวิตวันที่ 1 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 17)

รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 84 ปี อาชีพเฝ้าประตูสนามมวย มีโรคประจำตัวเป็น ไตเรื้อรัง ความดัน ไขมันในเลือดสูง หัวใจขาดเลือด และเก๊าท์ เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลกลาง เสียชีวิตวันที่ 2 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 18)

รายที่ 4 เป็นชายไทย อายุ 84 ปี มีประวัติไปสนามมวย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เสียชีวิตวันที่ 2 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 19)

โดยสรุปวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 581 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,378 ราย เสียชีวิตรวม 19 รายรวมมีผู้ป่วยสะสม 1,978 ราย

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม