ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.-สธ.เปิดตัวสื่อ Q&A “โควิด-19 รู้ให้ชัวร์” ช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างถูกวิธี รวบรวมคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ พร้อมไขคำตอบ จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ และสถานการณ์ของโรคมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ทำให้จนเกิดประเด็นข้อสงสัยในสังคมมากมาย ทั้งในด้านการแพร่ระบาด การปฏิบัติตน การป้องกันดูแลตนเอง กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ สสส. จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำสื่อชุดรวมคำถามคำตอบ “เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์” อาทิ ผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องมีไข้เสมอไปจริงหรือ, หากร่างกายแข็งแรงไปใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ทำไมต้องกักตัวเอง, ซื้อชุดตรวจ Rapid test COVID-19 มาตรวจเองได้หรือไม่, สูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไปจริงหรือ

รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สำหรับสื่อชุดนี้เป็นการรวมข้อสงสัย คำถามจากสังคม ทั้งจากสื่อโซเชียลมีเดีย และคำถามที่มักถูกถามบ่อยจากสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 นำประเด็นมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอธิบายข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ออกแบบและแพร่ในช่องทางสื่อหลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด รวมถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเผยแพร่สื่อ “เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์” ผ่านสื่อโทรทัศน์ จอ LED แผ่นป้ายโฆษณาในจุดสำคัญๆ ทั่วประเทศ สำหรับบุคคล องค์กรที่สนใจสามารถติดตามและดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด/Q&A

“วันนี้สำคัญที่สุดคือ เราต้องป้องกันตัวเองพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเป็นการป้องกันโรคติดต่อจากภายนอก แต่เราก็ต้องไม่ลืมการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากภายใน ด้วยการออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลัก แสวงหาข้อมูลและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ไม่ตื่นตระหนกเพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน” ดร.ประกาศิต กล่าว