ประกาศิต กายะสิทธิ์

 • สสส.-สธ.เปิดตัวสื่อ Q&A “โควิด-19 รู้ให้ชัวร์” ช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างถูกวิธี รวบรวมคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ พร้อมไขคำตอบ จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  2020-04-15 19:01
 • องค์กรเครือข่ายด้านชาติพันธุ์และสถานะบุคคลฯ​ วอนรัฐให้ "ของขวัญวันเด็ก" กับกลุ่มเด็ก G นักเรียนไร้สัญชาติกว่า 9 หมื่นคน เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ลดเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต สกัดโรคไร้พรมแดน
  2020-01-11 12:32
 • กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 เน้นความปลอดภัยทางถนน การป้องกันปัญหาการบาดเจ็บความรุนแรงในกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ด้อยโอกาส
  2018-02-11 18:50
 • เผยคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพกว่าร้อยละ 30 ส่งผลมีแนวโน้มทางสุขภาวะย่ำแย่ลง สสส.ตั้งเป้าคืนคนไร้บ้านสู่สังคมอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563
  2017-11-29 18:56
 • สสส.มอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก ในโครงการ “Wonder View มากกว่าแว่นตา คืออนาคตที่สดใส” ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมเปิดพื้นที่ห่วยใย “นับเราด้วยคน”ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้าใจ รับบริจาคแว่นตาหรือสมทบทุนร่วมโครงการฯ
  2017-07-25 02:27
 • พลิกโฉม “คุก” สู่ “เรือนจำสุขภาวะ” สสส.เดินหน้าดูแลสุขภาพองค์รวม ดึง "ผู้ต้องขัง" ฝึกโยคะ ปลูกต้นไม้ เสริมสร้างพลังชีวิตให้มีความสุข สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของเรือนจำ นำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิงต้องขัง 5 แห่ง ช่วยให้สุขภาวะทางกายและใจดีขึ้น
  2017-03-28 17:40
 • สสส.เปิดตัวแคมเปญ “นับเราด้วยคน” สร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” กลุ่มคนที่ถูกมองข้ามตัวตน ถูกลืม ขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน มีช่องว่างในการเข้าถึงสุขภาวะ “ก้อง-สหรัถ” - “ชิ สุวิชาน” ร่วมถ่ายทอดบทเพลง “นับเราด้วยคน” เปิดใจให้โอกาสสร้างสังคมแบ่งปัน เดินหน้าจุดประกายมองมุมบวกคนไร้สถานะบุคคลเป็นกลุ่มแรก
  2016-10-12 12:43
 • “ในอดีตผมเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทย ครอบครัวเป็นชาวเขาเผ่าอาข่า ผมไม่ได้รับสัญชาติไทย ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกว่า การไม่มีสัญชาติจะสร้างปัญหาอะไรให้กับเรา พอโตขึ้นเมื่อจะศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นไม่สามารถเรียนได้ เพราะเราเป็นคนไม่มีสัญชาติ โชคดีที่คนที่เขาให้ทุนการศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซียแนะนำผมว่า ให้ขอสัญชาติให้ และต้องวิ่งหาคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการของสัญชาติโดยตรง” นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายก อบต.แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  2015-02-15 18:06
 • 36 องค์กรสาธารณสุขและเครือข่ายแพทย์ชายแดน เรียกร้อง รมว.สธ.เสนอ ครม.เพิ่มคนไทยไร้สถานะ 208,631 คน ที่ยังรอการพิสูจน์สิทธิเข้ากองทุนให้สิทธิรักษาพยาบาลที่สธ.ดูแลอยู่ ตามมติ ครม. 23 มี.ค.53 พร้อมเสนอตั้งกองทุนควบคุมโรคตามแนวชายแดน เผยเสนอให้สธ.รับทราบและได้ประกาศเป็นนโยบายของ นพ.รัชตะ และนพ.สมศักดิ์ ตั้งแต่รับตำแหน่ง ก.ย.57 แล้ว คาดใช้งบเพิ่มปีละ 602.5 ล้านบาท ชี้เป็นมาตรการมนุษยธรรมที่จะช่วยแก้ปัญหา รพ.ชายแดนที่ต้องแบกรับค่ารักษา และช่วยควบคุมป้องกันโรคตามแนวชายแดน
  2015-01-29 12:45
 • กรุงเทพธุรกิจ - หนึ่งในเป้าหมายของการเดินหน้าสู่สังคมผู้สูงอายุของบ้านเรา คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการปรับปรุงสาธารณูปโภค และนำสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาเป็น เครื่องมือในการปฏิวัติวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เมื่อเทคโนโลยี ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในด้าน การศึกษา และการสาธารณสุข ทำให้ผู้ที่รู้จักปรับใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาด สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น
  2014-03-17 09:05