เนคเทค-สวทช. จัดส่งเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะฝีมือคนไทย กระจาย 21 หน่วยงาน

Wed, 2020-06-03 19:30 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ผลิตเครื่อง“มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์” วัดอุณหภูมิอัจฉริยะของไทย สแกนใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ รู้ผลแม่นยำใน 0.1 วินาที

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค-สวทช.) กล่าวว่า “เนคเทค-สวทช. ได้ให้ความสำคัญกับภาวะการระบาด ที่ผ่านมาได้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยคัดครองหรือติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้วิจัยและพัฒนา “มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) หรือ ระบบตรวจวัดอุณหภูมิใบหน้าแบบไม่สัมผัสครั้งละหลายบุคคลและการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งต่อยอด ผนวกจุดแข็ง และปรับปรุงข้อจำกัดของมิวเทอร์มในอดีต ด้วยการสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดยจัดทำเครื่องจำนวน 40 เครื่อง เบื้องต้นคัดเลือกและกระจายสู่ 21 หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงผู้คนพลุกพล่านและหนาแน่น อาทิ โรงพยาบาล เรือนจำ สถานีรถไฟฟ้า ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2563 สำหรับเครื่องส่วนที่เหลือ จะนำมาปรับปรุงและเพิ่มเติมความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น และในอนาคตพร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับภาคเอกชนไทยที่สนใจจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเอาไปผลิตเพื่อจำหน่ายต่อได้”

จุดเด่น“มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) ระบบตรวจอุณหภูมิอัจฉริยะ สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ โดยใช้กล้องตรวจจับความร้อนสแกนใบหน้าได้ครั้งละหลายคนพร้อมกันอย่างแม่นยำ รู้ผลภายใน 0.1 วินาที จากระยะห่าง 0.5-1.5 เมตร สามารถวิเคราะห์และประมวลผลได้ภายในตัวเครื่องผ่านเครือข่ายการสื่อสาร นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อและจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ IoT ในราคาที่เข้าถึงได้ โดยมีเป้าหมายหลักในการใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูง ที่เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในสถานที่นั้นสามารถตั้งเกณฑ์ไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้ เช่น 37.5 หรือ 37.8 องศาเซลเซียสตามความเหมาะสม และสามารถตรวจวัดครั้งละหลายๆ คนพร้อม ๆ กัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานว่าต้องการตรวจที่ละคนหรือ 3-4 คนพร้อมกัน นอกจากนี้ได้เพิ่มฟังก์ชันความอัจฉริยะ การตรวจจับใบหน้าบุคคล (Face Detection) ทำให้รู้ว่าภาพที่ปรากฎบนจอนั้น คือ ใบหน้าบุคคล และสามารถบอกได้ว่าใบหน้าของคนนั้นมีอุณหภูมิเท่าไหร่ และถ้าหากมีหลายคนอยู่ในภาพเดียวกัน ก็จะแสดงอุณหภูมิให้เห็นว่าบุคคลใดในภาพมีอุณหภูมิกี่องศา และหากค่าอุณหภูมิเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ก็จะมีเสียงแจ้งเตือน พร้อมตัวเลขสีแดง และตัวใหญ่ขึ้น

หน่วยงานที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนคเทค-สวทช. โทร. 02 564 6900 ต่อ 2353, 2357, 2383, 2352, 2347 business@nectec..or.th

Add new comment