สธ. ย้ำรพ.ทุกระดับจัดทำรายละเอียดใช้งบเงินกู้ เน้นความจำเป็นจากการทำงานโควิด19

Thu, 2020-06-04 17:38 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เผย 5 แนวทาง ใช้เงินกู้ 4.5 หมื่นล้านบาท เพื่อภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระจายทุกภาคส่วน ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. และนพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. แถลงความคืบหน้ากรณี กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (1 ล้านล้านบาท) จากรัฐบาลจำนวน 45,000 ล้านบาท

นพ.สุขุม กล่าวว่า ในภาพรวมระบบสาธารณสุขทั้งประเทศ ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานเดียว จะกระจายไปกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลทุกระดับ สปสช. และหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ เรื่องนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายว่าการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า กระจายทุกภาคส่วน มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก มีเป้าหมายเพื่อลดการติดเชื้อของประชากรในประเทศให้อยู่ระดับที่ควบคุมได้ ป้องกันความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคระลอกใหม่เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสามารถดำเนินการได้ ภายใต้บริบทความไม่แน่นอนจากโรคอุบัติใหม่ และประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย มีศักยภาพ

นพ.พิศิษฐ์ กล่าวว่า ได้มีการกำหนดการใช้งบประมาณใน 5 แผนงาน ประกอบด้วย 1.แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 3. แผนงานหรือโครงการเพื่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค การวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุข 4.แผนงานหรือโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 5. แผนงานหรือโครงการเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว จะมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากไม่เพียงพอจะนำเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประสานของบเพิ่มเติม เน้นนโยบายเร่งด่วน เช่น ค่าใช้จ่ายการกักตัวในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) การวิจัยพัฒนา และจัดซื้อจัดหาวัคซีนในอนาคต เป็นต้น

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ขอให้สถานพยาบาลทุกระดับ ให้จัดลำดับตามความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเรื่องโควิด-19 เพื่อเสนออนุกรรมการที่จะพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย จึงฝากให้ทางกองบริหารงานสาธารณสุขมีการประสานกับตัวแทนโรงพยาบาลต่างๆในการทำข้อมูลตรงนี้

Comments

Submitted by จากระบบสู่รายละเอียด on
""จีนเตรียมปฏิรูประบบป้องกันโรคติดต่อ หลังบทเรียนโควิด-19""เผยแพร่: 9 พ.ค. 2563 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ .............................................................................................................................................................................................................. รอยเตอร์ - จีนจะปฏิรูประบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเพื่อแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโส กล่าวในวันเสาร์ (9) .............. จีนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับความล่าช้าในการตอบสนองต่อเชื้อไวรัส ซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น หลังจากนั้น เชื้อไวรัสก็แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเกือบ 4 ล้านคน และคร่าชีวิตคนกว่า 2.7 แสนคนทั่วโลก ......... “การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นบททดสอบความสามารถการบริหารและการปกครองของประเทศเรา และมันแสดงให้เห็นจุดอ่อนในการรับมือการแพร่ระบาดและระบบสาธารณสุขของเราด้วย” หลี่ ปิน รัฐมนตรีช่วยในคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติของจีน บอกผู้สื่อข่าว ........ คณะกรรมการชุดนี้ตั้งใจที่จะสร้าง “ห่วงโซ่การบัญชาการและปฏิรูปที่รวมศูนย์และมีประสิทธิภาพ และทำให้ระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทันสมัยมากขึ้น” เขากล่าว ............ คณะกรรมการยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการใช้บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ และการคำนวณแบบคลาวด์เพื่อวิเคราะห์โรคติดต่อ ตามรอยเชื้อไวรัส และแจกจ่ายทรัพยากรให้ดียิ่งกว่าเดิม ........... เขากล่าวว่า คณะกรรมการมีแผนที่จะเริ่มการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีแกนหลัก ปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ และรับประกันความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ .......... จีนไม่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนามาเป็นเวลา 24 วันแล้ว. https://mgronline.com/around/detail/9630000048514

Add new comment