ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองเลขาฯ สปส. เผย “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ของประกันสังคม” บริการเข้าตา ผู้ประกันตนใช้แล้วกว่า 147,619 จ่ายประโยชน์ทดแทนแล้วกว่า 112,669,331 บ. แถมจ่อชิงรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการให้บริการทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ของสำนักงานประกันสังคม ว่าปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิในการเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม ลดขั้นตอนในการเบิกฯ และเอกสารประกอบการยื่นเรื่องลดระยะเวลารอคอย ลดภาระค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้ประกันตน

สำหรับจำนวน ยอดผู้ประกันตนที่มาใช้บริการข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประกันตนมาใช้บริการ แล้วกว่า 147,619 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 112,669,331 บาท จากข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ประกันตนดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกันตนให้ความพึงพอใจ มีความมั่นใจ ในการให้บริการโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และจากความพึงพอใจการให้บริการจากสำนักงานประกันสังคม ในกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย ส่งผลให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินการบริการ ประเภทพัฒนาการบริการ ประเภทพัฒนาบริการภาครัฐดีเด่น เพื่อเข้าชิงรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2563 อีกด้วย