สำนักงานประกันสังคม

 • กระทรวงแรงงานออกประกาศกฎกระทรวง เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนอัตราค่าทำศพ กรณีตายไม่เนื่องจากการทำงานจากเดิม 40,000 บาทเพิ่มเป็น 50,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
  2020-07-03 16:24
 • รองเลขาฯ สปส. เผย “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ของประกันสังคม” บริการเข้าตา ผู้ประกันตนใช้แล้วกว่า 147,619 จ่ายประโยชน์ทดแทนแล้วกว่า 112,669,331 บ. แถมจ่อชิงรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
  2020-06-18 10:24
 • ประกันสังคมเพิ่มความคุ้มครองมาตรา 40 จูงใจแรงงานนอกระบบให้เข้าระบบมากยิ่งขึ้น มีทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยไม่เพิ่มเงินสมทบ และเพิ่มทางเลือกใหม่ โดยเพิ่มความคุ้มครอง และเพิ่มเงินสมทบ เผยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป
  2018-02-04 18:33
 • รมว.แรงงาน พอใจผลการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคมปี 2560 ที่ยอดผลตอบแทนพุ่งกว่า 58,000 ล้านบาท ด้าน สปส.ยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการลงทุน โดยนำเงินกองทุนเฉพาะส่วนที่เป็นเงินลงทุนจัดตั้งเป็นกองทุนนิติบุคคลตามหลักสากล แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับของ สปส.เพื่อบริหารการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
  2018-01-19 22:22
 • รองนายกฯ “พล.อ.ฉัตรชัย” รุกบูรณาการระบบสุขภาพประเทศ ประชุมร่วม 6 หน่วยงานด้านสุขภาพ ภาพรวมปี 62 งบกว่า 3.2 แสนล้านบาท เน้นย้ำ “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน”
  2018-01-16 13:24
 • สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 61 ได้แล้วถึง 31 มีนาคม 2561 ด้านเลขาธิการ สปส. เผย ปี 2561 ผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนยื่นขอรับสิทธิการรักษาได้ทันที แนะผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจรวมถึงประโยชน์ในการขอรับบริการกับสถานพยาบาล
  2018-01-13 11:31
 • สำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีในสถานพยาบาล ที่เลือกไว้ ปีละ 1 ครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิตรวจสุขภาพลดความเสี่ยงของโรค
  2017-12-07 19:21
 • สำนักงานประกันสังคม เผยมติบอร์ดประกันสังคม เห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเงินรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด พร้อมปรับปรุงรายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 176 รายการ แจงเพื่อมาตรฐานการรักษาอย่างเท่าเทียมกันและประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน
  2017-08-29 21:10
 • สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผย ในปี 61 มีสถานพยาบาลออกจากโครงการประกันสังคม จำนวน 3 แห่ง คือ รพ.ยันฮี, รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์,รพ.ศรีระยอง จังหวัดระยอง ยืนยัน ไม่ส่งผลกระทบผู้ประกันตน สปส.เตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ประกันตน และให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60
  2017-08-29 13:50
 • หมอกระดูก รพ.แพร่ หนุนนโยบายผ่าตัดวันเดียว ชี้ปัจจัยความสำเร็จทั้ง 3 กองทุนสุขภาพต้องปรับวิธีจ่ายเงิน ยิ่ง“ผ่าตัดเร็ว-วันนอนน้อย” ยิ่งได้เงินเยอะ ส่วน สธ.ต้องลงทุนเครื่องมือใหม่ๆ ให้แพทย์ในระบบของรัฐได้มีทางเลือก และราชวิทยาลัยต้องสนับสนุนองค์ความรู้
  2017-06-20 14:01
 • สำนักงานประกันสังคมแจงผลการบริหารกองทุนประกันสังคม 4 เดือนแรก ปี 2560 (มกราคม - เมษายน 2560) ได้รับผลตอบแทนแล้ว 17,205 ล้านบาท เผย สิ้นเดือนเมษา 60 ประกันสังคมมีเงินลงทุนสะสมแล้ว 1.61 ล้านล้านบาท
  2017-06-08 09:10
 • กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม แจงผลงานคณะกรรมการประกันสังคม ปี 59 1.ปรับปรุงบริการทางการแพทย์ เช่น ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย 2.ปฏิรูปการลงทุน 3.พัฒนาสิทธิประโยชน์ เช่น คนพิการ ปรับปรุงบัญอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรคจากเดิม 31 รายการเป็น 95 รายการ 4.ขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้ลูกจ้างส่วนราชการ คืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39
  2017-02-16 14:26

Pages