ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผย ในปี 61 มีสถานพยาบาลออกจากโครงการประกันสังคม จำนวน 3 แห่ง คือ รพ.ยันฮี, รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์, รพ.ศรีระยอง จ.ระยอง ยืนยัน ไม่ส่งผลกระทบผู้ประกันตน สปส.เตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ประกันตน และให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าในปี 2561 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศจำนวน 236 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล 158 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง ที่สามารถรองรับผู้ประกันตนได้ และมีสถานพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี และโรงพยาบาลศรีระยอง จ.ระยอง

สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการรองรับ โดยได้จัดสถานพยาบาลทดแทนให้กับผู้ประกันตน ขณะนี้ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เพื่อเลือกสถานพยาบาล ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้ หากไม่เลือกมาภายในกำหนด สำนักงานประกันสังคมจะจัดสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตน

เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อว่า สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล ให้สถานประกอบการ (มาตรา 33) และผู้ประกันตนมาตรา 39 วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และ ข้อความ SMS แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตนมาตรา 39 หากผู้ประกันตนประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยสถานพยาบาลที่เลือกต้องเป็นสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

“ขอให้ผู้ประกันตนอุ่นใจได้ว่า สำนักงานประกันสังคมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน อย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างแน่นอน” นพ.สุรเดช กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506