ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างเจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทยขอความเป็นธรรม หลังประสบปัญหาชื่อตำแหน่งไม่ตรง กระทบการบรรจุข้าราชการสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายมะกอเซ็ง เจะแต ประธานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผอ.รพ.สต.)ชายแดนใต้ พร้อมด้วย นายมุสลิม แวอุมา เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย รพ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างตำแหน่งเจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย และ ตัวแทนจากชมรมเจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาเพื่อขอเข้าพบกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. และยื่นจดหมายร้องเรียนความเป็นธรรมในการบรรจุข้าราชการ สธ. “รุ่นโควิดไฟล์ทเตอร์” 

นายมุสลิม กล่าวว่า ตนและตัวแทนบุคลากรในระบบฐานข้อมูล NonHR ของสธ. ที่พบว่ามีการบันทึกชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์แผนไทยวุฒิประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย เป็นเจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย ซึ่งชื่อตำแหน่งนี้ไม่ตรงกับชื่อตำแหน่งข้าราชการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีวุฒิประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย ทำให้มีชื่อตำแหน่งไม่ตรงกันระหว่างชื่อตำแหน่งของลูกจ้างกับตำแหน่งข้าราชการ จากข้อมูลของชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐ (ประเทศไทย) พบว่าลูกจ้างที่มีวุฒิประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ มีจำนวน 240 คนและมีการบันทึกตำแหน่งลูกจ้างที่มีวุฒิดังกล่าวเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย จำนวน 59 คน ส่วนที่เหลือถูกบันทึกเป็นตำแหน่ง “เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน(อายุรเวท)” ซึ่งตำแหน่งนี้มีรายชื่อในการคัดเลือกบรจุของ 24 สายงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

นายมุสลิม กล่าวว่า ตนและผู้มีรายชื่อตกหล่นอีก 59 คน ซึ่งเป็นลูกจ้างในหน่วยราชการที่มีวุฒิเดียวกัน แต่กลับไม่มีสิทธิ์ในการคัดเลือกบรรจุตามมติ ครม.ดังกล่าว จึงได้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือไปยังชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐ(ประเทศไทย) และชมรมฯ ได้เสนอปัญหาไปยังสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อเสนอปัญหาดังกล่าวถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาในการบรรจุเข้ารับราชการของตำแหน่งเจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย แต่กรมการแพทย์แผนไทยฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ได้ดำเนินแก้ไขตำแหน่งดังกล่าว

“ผมและเจ้าพนักงานแผนไทยไทยอีก 59 คน ทั่วประเทศ ทำงานในช่วงโควิด-19 เหมือนกัน และเชื่อว่าทำงานเหมือนกัน วุฒิการศึกษาเดียวกัน แต่พวกเรากลับไม่ได้รับการบรรจุ ในวันนี้จึงเดินทางมากันประมาณ 20 คน ส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ เบื้องต้นได้ส่งหนังสือไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ 12 เขตที่มีรายชื่อผู้ตกหล่นแล้ว” นายมุสลิม กล่าว

นายมะกอเซ็ง กล่าวว่า ปัญหาอยู่ที่ขณะเป็นลูกจ้าง มีตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(อายุรเวท) และถูกปรับเป็น เจ้าพนักงานสาธารณสุขการแพทย์แผนไทย ซึ่งคล้ายกับที่ทางเวชกิจฉุกเฉิน ได้เข้ามาร้องเรียนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งกรณีนี้หากจังหวัดใดที่บันทึกข้อมูลเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข(อายุรเวท) ก็จะได้เข้าตามมติ ครม.หมด แต่กลุ่ม 59 คนนี้ตกสำรวจเนื่องจากมีการคีย์ข้อมูลเป็นเจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย จึงทำให้ตกหล่น