ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดรายชื่อ 3 แคนดิเดตว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ แทน “นพ.สุขุม กาญจนพิมาย” เกษียณ ก.ย.นี้

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงสาธารณสุขในช่วงเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขจะเกษียณอายุราชการทั้งหมด 6 คน ได้แก่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 3 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 12 และนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 8

โดยที่ถูกจับตามองในการนั่งเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนต่อไป มีแคนดิเดต 3 คน คือ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค โดยพญ.พรรณพิมล วิปุลากร จะเกษียณอายุราชการปี 2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 และนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย จะเกษียณอายุราชการในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ก็มีชื่อของ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี 2566 ด้วยเช่นกัน

แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า สำหรับผู้ที่จะได้ขึ้นแท่นปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่ แทนนพ.สุขุม กาญจนพิมาย นั้น ต้องบอกว่า โดยปกติการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวจะพิจารณาหลายส่วน แต่ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญมาจากการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน จะมีสิทธิในการเสนอชื่อได้ ส่วนที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ก็เป็นอีกส่วนที่จะประกอบการตัดสินใจ แต่ก็ไม่แน่ เพราะอาจมีปัจจัยอื่นประกอบด้วยหรือไม่

“จริงๆ โดยหลักการของการเลือกปลัดสธ.คนใหม่นั้น ปลัดสธ.คนปัจจุบันจะเสนอชื่อขึ้นไปให้ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ซึ่งในที่นี้คือ ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นผู้พิจารณา ส่วนรมช.สธ. ท่านสาธิต ปิตุเตชะ ก็เสนอชื่อได้ แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีปัจจัยอื่นที่อยู่นอกกระทรวงมาร่วมพิจารณาหรือไม่ ตรงนี้ก็ต้องรอติดตาม เพราะเชื่อว่าจะทราบชื่อ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่เกินต้นเดือนสิงหาคม จริงๆก่อนหน้านี้เตรียมจะเสนอชื่อครม.ในช่วงปลายเดือนก.ค. หรือเร็วสุดหากทุกอย่างลงตัวก็อาจเสนอในเร็ววันนี้ ส่วนจะเลือกใครก็ต้องอยู่ที่การพิจารณาว่าจะคำนึงถึงปัจจัยอะไร ความชอบธรรม ความเหมาะสม ผลงาน หรือความพอใจของทุกฝ่าย คงต้องพิจารณาและรอติดตามกัน” แหล่งข่าวฯ กล่าว

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต , พญ.พรรณพิมล วิปุลากร, นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลงานในช่วงโควิด-19 นั้น ทั้งกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต ก็มีส่วนในการดำเนินงานที่แตกต่างกันไป เพียงแต่จะเห็นว่ากรมควบคุมโรคมีการดำเนินงานโดยตรง เนื่องจากเป็นเรื่องโรคอุบัติใหม่ เรียกว่าพอเหมาะพอดี แต่ในส่วนกรมอนามัยก็สำคัญ เพราะต้องดูเรื่องมาตรการการป้องกันโรค ทั้งส่วนตลาด สถานประกอบการ หรือแม้แต่ตัวบุคคล ขณะที่กรมสุขภาพจิต ก็มีส่วนสำคัญในเรื่องสุขภาพจิตของคน เพราะโควิดส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจคนในวงกว้าง จริงๆ ไม่ใช่แค่ 3 กรม แต่ทุกกรมมีส่วนในการทำงานทั้งสิ้น ทั้งหมดก็คงต้องรอดูว่าจะมีใครแซงขึ้นมาเป็นแคนดิเดตอันดับ 1 เพราะไม่ใช่แค่ระดับปลัดกระทรวงฯ แต่ยังมีอธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ที่จะมีการพิจารณาในรอบนี้ด้วยเช่นกัน