ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ขอก.พาณิชย์ปล่อยราคาหน้ากากอนามัย เป็นไปตามกลไกตลาด เหตุกระทบคลินิกทันตกรรม หาซื้อยาก

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม(บอร์ด อภ.) กล่าวถึงปัญหาการเข้าถึงหน้ากากอนามัยในปัจจุบัน ว่า ปัจจุบันคลินิกเอกชน คลินิกทันตกรรมมีปัญหาหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ค่อยได้ เนื่องจากทุกวันนี้การใช้หน้ากากอนามัยจะเป็นในรูปแบบภาครัฐจัดซื้อ อย่างทุกวันนี้มีการผลิตหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากสีฟ้าผลิตวันละ 4.2 ล้านชิ้น กระจายโรงพยาบาลต่างๆจำนวน 1.8 ล้านชิ้น กระทรวงมหาดไทยกระจายอีก 1 ล้านชิ้น และยังเหลืออยู่อีกกว่า 1.4 ล้านชิ้น ตรงนี้มีการกระจายอย่างไร เพราะ มติ ครม.ระบุว่าให้รับซื้อทั้งหมด แต่หากองค์การฯ รับซื้อ ก็ต้องพิจารณาราคาขายอีก ซึ่งควบคุมราคาขายที่ 2.50 บาทต่อชิ้น หากองค์การซื้อมา 3 บาท แต่ต้องขายตามราคาควบคุม 2.50 บาท องค์การฯจะดำเนินการอย่างไร

“ดังนั้น เรามองว่าน่าจะยกเลิกควบคุมราคาขายหน้ากากอนามัย 2.50 บาทต่อชิ้น แต่ให้เป็นไปตามกลไกการตลาด เพราะเมื่อเข้าสู่กลไกตามปกติก็จะดูตามดีมานของตลาด และอย่างคลินิกเอกชนก็จะซื้อได้” นพ.โสภณ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการควบคุมราคาหน้ากากอนามัยนั้น สืบเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กำหนดให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัย จำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด ซึ่งกำหนดราคาจำหน่าย ให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผลิตภายในประเทศ จำหน่ายปลีกในราคาไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท

 

อ่าน : ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การก าหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย