ปธ.บอร์ด อภ.ห่วงปัญหาราคาหน้ากากอนามัย หลังพบคลินิกขาดแคลน

Sat, 2020-08-08 16:00 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ขอก.พาณิชย์ปล่อยราคาหน้ากากอนามัย เป็นไปตามกลไกตลาด เหตุกระทบคลินิกทันตกรรม หาซื้อยาก

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม(บอร์ด อภ.) กล่าวถึงปัญหาการเข้าถึงหน้ากากอนามัยในปัจจุบัน ว่า ปัจจุบันคลินิกเอกชน คลินิกทันตกรรมมีปัญหาหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ค่อยได้ เนื่องจากทุกวันนี้การใช้หน้ากากอนามัยจะเป็นในรูปแบบภาครัฐจัดซื้อ อย่างทุกวันนี้มีการผลิตหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากสีฟ้าผลิตวันละ 4.2 ล้านชิ้น กระจายโรงพยาบาลต่างๆจำนวน 1.8 ล้านชิ้น กระทรวงมหาดไทยกระจายอีก 1 ล้านชิ้น และยังเหลืออยู่อีกกว่า 1.4 ล้านชิ้น ตรงนี้มีการกระจายอย่างไร เพราะ มติ ครม.ระบุว่าให้รับซื้อทั้งหมด แต่หากองค์การฯ รับซื้อ ก็ต้องพิจารณาราคาขายอีก ซึ่งควบคุมราคาขายที่ 2.50 บาทต่อชิ้น หากองค์การซื้อมา 3 บาท แต่ต้องขายตามราคาควบคุม 2.50 บาท องค์การฯจะดำเนินการอย่างไร

“ดังนั้น เรามองว่าน่าจะยกเลิกควบคุมราคาขายหน้ากากอนามัย 2.50 บาทต่อชิ้น แต่ให้เป็นไปตามกลไกการตลาด เพราะเมื่อเข้าสู่กลไกตามปกติก็จะดูตามดีมานของตลาด และอย่างคลินิกเอกชนก็จะซื้อได้” นพ.โสภณ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการควบคุมราคาหน้ากากอนามัยนั้น สืบเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กำหนดให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัย จำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด ซึ่งกำหนดราคาจำหน่าย ให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผลิตภายในประเทศ จำหน่ายปลีกในราคาไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท

 

อ่าน : ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การก าหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย

Comments

Submitted by Anonymous on
‘อนุทิน’ สั่ง อภ.ขายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ราคาต่ำกว่าทุน ยืนยันไม่ขาดตลาดแน่นอน Sun, 2020-02-02 16:03 -- hfocus https://www.hfocus.org/content/2020/02/18434 ........................................................................................................................................................................................................... นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในระหว่างการแถลงผลการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการรับมือโรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 ก.พ. 2563 โดยให้ อภ.ปรับราคาขายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดนี้ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน นายอนุทิน กล่าวว่า ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าหน้ากากอนามัยก็เพียงพอแล้วสำหรับป้องกันเชื้อไวรัส ไม่มีความจำเป็นถึงขนาดต้องใช้หน้ากาก N95 ซึ่งมีราคาแพงกว่า อีกทั้งได้รับการยืนยันจาก อภ.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วว่าหน้ากากอนามัยจะไม่ขาดตลาด โดยจะเร่งจำนวนการผลิตและกระจายสินค้าให้ครอบคลุมในประเทศให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน อภ. มีรัฐเป็นเจ้าของ 100% เพราะฉะนั้นมีหน้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก และตนจะวัดประสิทธิภาพการทำงานจากความปลอดภัยของประชาชน ไม่ใช่เม็ดเงินผลกำไร "การขายในราคาต่ำกว่าทุนไม่เป็นไรเพราะถือว่าขาดทุนให้กับประชาชน แต่ทำให้ประชาชนปลอดภัย ของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะถ้าประชาชนเจ็บป่วยก็ต้องเสียเงินรักษาอยู่ดี" นายอนุทิน กล่าว ..... https://www.hfocus.org/content/2020/02/18434

Add new comment