ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัยย้ำ! ผู้ค้าร้านอาหารต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากใครร้องเรียนพร้อมตรวจสอบทันที

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) จะยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศ กิจการหลายอย่างได้รับการผ่อนคลาย แต่สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ยังเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ทางกรมอนามัยยังมีการติดตาม ตรวจสอบ พบกรณีที่ผู้สัมผัสอาหารไม่สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยนั้น เป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามากที่สุด 

“ตอนนี้ยังอยู่ในระยะที่ผู้สัมผัสอาหารทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยนั้น เป็นข้อกำหนดที่ต้องทำ เพราะตอนนี้สถานการณ์โรคทั่วโลกยังไม่ดีขึ้น จึงขอให้ผู้สัมผัสอาหารต่างปฏิบัติตามอย่างเข้มข้น เบื้องต้นจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเดินตรวจโรงอาหารหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องทำให้เป็นต้นแบบ” พญ.พรรณพิมล กล่าว และว่า ตอนนี้ผู้ค้าจะถูกขึ้นทะเบียนกับท้องถิ่น หากได้รับการร้องเรียนจะมีการลงไปตรวจสอบ ตักเตือน หากเป็นต่างประเทศอาจจะมีการถูกลงโทษได้

เมื่อถามว่าสำหรับผู้ที่ต้องสัมผัสอาหารใส่เพียงกระจังปาก หรือเมาส์ชิลด์ แทนหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยได้หรือไม่ พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า เรื่องนี้เรายังไม่ได้ทดสอบมาตรฐาน แต่เห็นว่ามีการใช้อยู่หลายที่ โดยเฉพาะในต่างประเทศ คิดว่าน่าจะป้องกันได้ระดับหนึ่ง เพราะหลักการคือป้องกันน้ำลายประเซ็น ถ้าสุขภาพดีไม่ไอ จาม ก็ป้องกันน้ำลายกระเซ็นปะปนอาหาร