ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทีมผู้บริหารลงพื้นที่ พบผู้อำนวยการสำนักงานเขตในพื้นที่ กทม. 50 เขต ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ เตรียมรับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาคลินิกเอกชนในระบบบัตรทองเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันนี้ตนได้เดินทางไปประชุมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย บางนา พระโขนง และเขตวัฒนา เพื่อชี้แจงสถานการณ์และการเตรียมการเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ สปสช. ได้ยกเลิกสัญญากับคลินิกชุมชนที่ทุจริตเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเตรียมที่จะยกเลิกสัญญากับคลินิกเอกชนเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะมีผลในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดย สปสช. จะมีการแถลงข่าวการเตรียมมาตรการรองรับดูแลและแนวทางการแก้ไขปัญหาในวันพรุ่งนี้ (29 ก.ย.)

โดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ตนได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งมี นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานสภา กทม. เป็นประธานการประชุม ถึงการเตรียมมาตรการรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. ขณะเดียวกันในระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย. 2563 นี้ สปสช. ได้จัดทีมผู้บริหารลงพื้นที่พบปะหารือกับผู้อำนวยการเขตต่างๆ ทั่ว กทม. รวมทั้งหมด 50 เขต เพื่อชี้แจงสถานการณ์และเตรียมการรองรับเช่นกัน

“ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ กทม. และผู้อำนวยการเขตต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในการดูแลประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบ การลงพื้นที่ไปยังสำนักงานเขตต่างๆ นอกจากเป็นการชี้แจงสถานการณ์ให้รับทราบแล้ว ยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นจากสำนักงานเขตต่างๆ ว่าการดำเนินการต่างๆ มีปัญหาในจุดไหน มีข้อเสนอแนะอย่างไร และสปสช.จะเข้าไปสนับสนุนทางสำนักงานเขตเพิ่มเติมได้อย่างไรอีกบ้าง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า แน่นอนว่าการที่หน่วยบริการประจำของประชาชนถูกยกเลิกเช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบกับระบบการให้บริการ ซึ่งทาง กทม.ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือให้ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.ทั้ง 69 แห่ง ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ให้สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และจะมีประชาชนที่เป็นสิทธิว่างอีกบางส่วนที่จะเข้าไปรับบริการเกี่ยวกับโรคทั่วๆ ไปในอนาคต ซึ่งทาง สปสช.จะสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ทั้งการร่วมมือกับสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สิทธิทราบข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนก รวมทั้งได้เชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถเรียกดูประวัติการรักษาจากฐานข้อมูล สปสช.ได้เลย โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยกลับไปขอเวชระเบียนจากคลินิกเดิม ขณะเดียวกันยังจะเพิ่มการสต๊อกยาเพื่อให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง