ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัยร่วม พอ.สว.จัดกิจกรรม “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” เผยปัญหาฟันผุเด็กเล็ก พร้อมจัดบริการทำฟันฟรี! 21 ต.ค. ตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ขณะที่ พอ.สว. ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กลุ่มเข้าถึงยาก พื้นที่ดอย เริ่ม พ.ย.63 ถึง พ.ค. 64

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่กรมอนามัย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.2563 ว่า กรมอนามัยให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปากและฟัน ซึ่งทุกๆ 5 ปีจะมีการสำรวจสุขภาพช่องปากและมีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผลการศึกษาพบว่า เด็กที่มีปัญหาเรื่องฟันผุ พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติ โดยเด็กปกติจะมีพัฒนาการดีกว่าถึง 1.4 เท่า สาเหตุที่สำคัญคือ เมื่อฟันผุจะมีผลต่อการบดเคี้ยวอาหาร การรับประทานอาหารน้อยลง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ยิ่งกว่านั้นเด็กมีฟันผุยังมีโอกาสติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน เช่น เจ็บคอ คออักเสบ เป็นต่อมทอมซิลอักเสบ เป็นต้น

“จากการสำรวจในทุกๆ 5 ปี โดยปีล่าสุด คือ ปี 2560 พบว่า เด็กปฐมวัยหรือในเด็กอายุ 3 ปีมีปัญหาโรคฟันผุมากถึงร้อยละ 52.9 และเด็กอายุ 5 ปีร้อยละ 75.6 บางประเทศพบปัญหาสูงถึง 100% อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็กโตดำเนินการได้ดี เพราะมีการลงไปรณรงค์และขอความร่วมมือในการจัดการอนามัยโรงเรียน ปัญหาฟันผุของโรงเรียนก็ได้รับการแก้ไข ทำให้มากกว่าร้อยละ 70 ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ ดังนั้น ในเด็ก สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ การเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพช่องปากและฟัน” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ในปีนี้จึงต้องมีการให้ความรู้รณรงค์ป้องกันฟันผุในเด็กเล็กมากขึ้น ประกอบกับการจัดงานทันตสาธารณสุขปีนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันได้ฟรี! โดยในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค.นี้ กรมอนามัย ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สานต่อคุณค่า เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ” รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย รวมทั้งจัดให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ โดยการบริการจะมีทั้งตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เป็นต้น ซึ่งจะเปิดบริการในส่วนรพ.ของรัฐ และของกรมอนามัย

ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับคำปรึกษาตรวจสุขภาพ และบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน บริเวณอาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดยจะให้บริการฟรีกับประชาชนจำนวน 80 ท่าน ในวันที่ 21 ต.ค.2563

ด้านทพ.สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวว่า พอ.สว.มีจัดบริการหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับประชาชนด้อยโอกาส จะออกหน่วยบริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยออกหน่วยตามพื้นที่สูง ที่การบริการเข้าถึงยาก อาทิ จ.แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งจะมีทันตแพทย์ 6 ท่านไปอยู่ตามจุดต่างๆ จุดละ 1 สัปดาห์ แบ่งเป็น25 ทีม ขณะนี้รับอาสาสมัครอยู่ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้จังหวัดทำหน่วยทันตกรรมพื้นราบประมาณ 7-10 ยูนิต โดยให้จังหวัดได้ใช้รถและรับเวชภัณฑ์จาก พอ.สว. จังหวัดละ 2 สัปดาห์กระจายประมาณ 20 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความต้องการขอมา เป็นต้น