ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส. จัด ROADSHOW นิทรรศการ เรื่องลับควันพิศวง ทั่วประเทศ​ หวังกระตุ้นครอบครัว รู้ทันภัยควันบุหรี่มือสอง เผยตัวเลขสลดเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ กลายเป็นเหยื่อควันปีละเกือบ 2 แสนคน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์​ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. โดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จัดนิทรรศการสัญจร “เรื่องลับควันพิศวง” ที่ สสส. โดยมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้ก้าวเข้ามาเป็นนักสูบหน้าใหม่ และกลายเป็นนักสูบประจำในที่สุดบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำมาซึ่งความเจ็บป่วย และเสียชีวิต ซึ่งข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า คนทั่วโลกที่เสียชีวิตจากบุหรี่ ราว 8 ล้านคน จะมีประมาณ 1.2 ล้านคน ที่เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง ซึ่งในจำนวนเหล่านั้น มีเด็กราว 165,000 คน ที่เสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปี เพราะติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นเพราะควันบุหรี่

“แม้ว่าจะมีงานวิจัยชี้ชัดถึงโทษจากการสูบบุหรี่ แต่ก็ยังพบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นปีละราว 200,000 คน ที่สำคัญนักสูบหน้าใหม่อยู่ในช่วงวัย 19-24 ปี และพบว่าแนวโน้มการสูบบุหรี่ครั้งแรกนั้นอายุลดลง จาก 16.9 ปี เป็น 15.6 ปี โดยเด็กทุก 10 คนที่ติดบุหรี่ จะมีเพียง 3 คนเท่านั้นที่สามารถเลิกได้ ส่วนอีก 7 คน จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยควรได้รับการสื่อสารตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้สร้างความเข้าใจ และเป็นเกราะป้องกัน ไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว

​​​​ น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า สสส. ได้กำหนดบทบาทในการควบคุมยาสูบในกลุ่มเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนารูปแบบ กิจกรรมและมาตรการใหม่ๆ รวมถึงการการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน การขยายรูปแบบการทำงานกับกลุ่มเด็กเยาวชนเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีวศึกษาซึ่งมีอัตราการสูบบุหรี่สูง โดยการป้องกันเด็กและเยาวชน จากการได้รับควันบุหรี่มือสอง และควันบุหรี่ มือสาม ถือเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ปัญหาเช่นเดียวกัน ​การสนับสนุนให้เกิดพื้นที่รูปธรรมปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ที่กำหนดเพิ่มเติม รวมทั้ง​รณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่ ​ถือเป็นประเด็นที่ สสส. ได้กระตุ้นให้ครอบครัวเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า​ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ทำหน้าที่ขยายองค์ความรู้สุขภาวะในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วน เกิดความตระหนัก ร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ผ่านนิทรรศการที่ไขปริศนาลับเกี่ยวกับพิษภัยของควันบุหรี่มือสอง เพื่อกระตุ้นและย้ำเตือนให้เด็กและเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของบุหรี่ รวมทั้งสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับ 50 โรงเรียนพันธมิตร โดยนิทรรศการสัญจร “เรื่องลับควันพิศวง” จะจัดแสดงที่ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซ.งามดูพลี ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2564 ขณะที่ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถเข้าชมได้ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค โดยติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://resourcecenter.thaihealth.or.th/นิทรรศการสัญจร ซึ่งจัดแสดงถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ประชาชนสามารถเข้าชมได้ฟรีทุกที่

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โทร. 093-124-6914