ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระใหม่ (2564-2566) “รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์” คะแนนอันดับ 1 ส่วน “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” อันดับ 2 พร้อมเผยรายชื่อผู้รับเลือก

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา มีการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2564-2566 โดยผลการนับคะแนนสิ้นสุดเวลาประมาณ 23.00 น. โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 โดยได้คะแนนรวม 7,330 คะแนน รองลงมาคือ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงธารณสุข และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้คะแนนรวม 7,079 คะแนน อันดับ 3 ศ.นพ.อำนาจ กุสลานันท์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนรวม 6,688 คะแนน อันดับ 4 ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม คะแนนรวม 6,132 คะแนน อันดับ 5 ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา อาจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 6,003 คะแนน

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธินอันดับ 6 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ อดีตเลขาธิการแพทยสภา คะแนนรวม 5,651 คะแนน อันดับ 7 รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อดีตกรรมการแพทยสภา และอุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 คะแนนรวม 5,127 คะแนน อันดับ 8 ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ อดีตนายกแพทยสภา คะแนนรวม 5,052 คะแนน, อันดับ 9 ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ อดีตกรรมการแพทยสภา คะแนนรวม 4,967 คะแนน อันดับ 10 พญ.ชัญวลี ศรีสุโข กรรมการแพทยสภา คะแนนรวม 4,946 คะแนน ฯลฯ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเลือกตั้งแพทยสภาครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งวาระที่ 20 จากชุดเดิมวาระที่ 19 ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 31 ม.ค.2564 โดยครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งด้วยระบบออนไลน์ และระบบทางไปรษณีย์ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 117 ท่าน แบ่งออกเป็น 4 ทีมและผู้สมัครอิสระ โดย 4 ทีมประกอบด้วยชมรมแพทย์อาสา ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ กลุ่มเพื่อนแพทย์ กลุ่ม Change ผู้สมัครอิสระ ซึ่งกรรมการแพทยสภาวาระใหม่มี 30 ท่าน ดังนี้

 

 

 

ภาพจากเฟซบุ๊ก Ittaporn Kanacharoen