ชมรมเวชสถิติ ขอความเห็นใจผู้บริหาร สธ.หลักถูกเพิกเฉยบรรจุขรก.โควิด-19

Wed, 2021-01-20 13:48 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เจ้าพนักงานเวชสถิติโพสต์ตัดพ้อผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุข หลังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาบรรจุข้าราชการโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. เฟซบุ๊ก ชมรมเจ้าพนักงานเวชสถิติต้องการบรรจุ โพสต์กรณีการบรรจุเจ้าพนักงานเวชสถิติเป็นข้าราชการช่วงโควิด-19 ว่า  สืบเนื่องจากการรวมตัวของเจ้าพนักงานเวชสถิติเพื่อร้องขอความเป็นธรรมในการบรรจุเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารทุกระดับได้ให้ความเมตตาต่อเจ้าพนักงานเวชสถิติเป็นอย่างดียิ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกรุณามารับเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความเห็นใจและสั่งการให้มีการพิจารณาเยียวยา ให้ความเป็นธรรมต่อไป และด้วยหน้าที่ที่รับผิดชอบของเจ้าพนักงานเวชสถิติ ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ความหวังว่าจะบรรจุเจ้าพนักงานเวชสถิติด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับ 24 สายงาน ในปี 2563

ด้วยบทบาทหน้าที่ที่ปฏิบัติในหน่วยบริการของเจ้าพนักงานเวชสถิติ ทั้งในสถานการณ์ปกติหรือไม่ปกติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ได้รับการยอมรับและให้ความสำคัญจากผู้บริหาร ผู้อำนวยการ เพื่อนร่วมงานในหน่วยบริการเสมอมา ว่าเจ้าพนักงานเวชสถิตินั้น มีบทบาทในทุกๆขั้นตอน ทั้ง front office และ back office และในยามที่บ้านเมืองเข้าสู่สภาวะวิกฤต เจ้าพนักงานเวชสถิติ ที่รับผิดชอบดูแลระบบงานเวชระเบียน ได้ถูกส่งออกไปอยู่ด่านหน้าเพื่อให้บริการคนไข้ ระงับและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทันทีและตลอดมา ในอีกด้านหนึ่งนั้น ยังต้องจัดทำรายงานสถิติที่เกี่ยวข้องนี้ให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อรายงานภาพรวมของสถานการณ์ในแต่ละวันอีกด้วย ซึ่งนี่อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเวชสถิติ

จากภาระหน้าที่ที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนี้ ขอกราบเรียนไปยังผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอท่านได้โปรดให้ความกระจ่างในประเด็นที่ว่า ท่านนั้นจัดเราไว้ตรงไหนถึงตกหล่นไม่มีชื่อการบรรจุเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกรณีพิเศษ ที่มีสองประเภท คือ สายวิชาชีพ และสายสนับสนุน

จากภารกิจดังกล่าวข้างต้นนั้น เจ้าพนักงานเวชสถิติมีศักดิ์และสิทธิเพียงพอที่จะถูกจัดอยู่ในสายวิชาชีพเพราะเจ้าพนักงานเวชสถิตเป็นหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผลิตออกมา และมีบทบาทหน้าที่เฉพาะชัดเจน เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติและผลลัพธ์ตามมาตรฐาน ไม่สามารถให้ผู้ใดทำแทนได้ หากจะกล่าวว่าเจ้าพนักงานเวชสถิติอยู่ในสายสนับสนุน ถึงจะเป็นการลดความสำคัญของเจ้าพนักงานเวชสถิติลง ก็ย่อมได้ เพราะหน้าที่นี้เจ้าพนักงานเวชสถิติก็ปฏิบัตครอบคลุมทั้งหมด แต่ถึงขณะนี้เจ้าพนักงานเวชสถิติก็ยังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะให้ความเป็นธรรมตามข้อเรียกร้องหรือไม่ เพราะได้ล่วงเลยมาถึงปี 2564 แล้ว

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการดังกล่าว เจ้าพนักงานเวชสถิติรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเพิกเฉยของผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขเยียวยา จึงขอร้องเรียน เรียกร้องไปยังผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขที่เคารพ ขอท่านได้โปรดให้ความชัดเจน ได้หรือไม่ได้ ถ้าไม่ได้นั้น ด้วยเหตุผลอะไร ขอท่านได้โปรดคลายความขับข้องใจนี้แก่เจ้าพนักงานเวชสถิติด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง

Add new comment