เจ้าพนักงานเวชสถิติร้องกมธ.สาธารณสุข หลังทำงานโควิด แต่เป็นวิชาชีพไร้ชื่อบรรจุข้าราชการสธ.

Tue, 2021-02-16 14:16 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ติดตามความคืบหน้าบรรจุข้าราชการ หลังโควิดรอบแรก -รอบใหม่ ยังไร้วี่แวว

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. นางสมพิศ รักแดน นายกสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ติดตามความคืบหน้าในการบรรจุลูกจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติเป็นข้าราชการ โดยใจความระบุ ดังนี้

ตามที่สมาคมฯ ร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ในการบรรจุลูกจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ เป็นข้าราชการตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 เนื่องจากเจ้าพนักงานเวชสถิติ มีหน้าที่ในการให้บริการผู้ป่วยลงทะเบียนส่งตรวจ บริการเวชระเบียนแก่ผู้ป่วย รวมถึงคัดกรองอาการเบื้องต้น ณ จุดคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่พบผู้ป่วยโดยตรง แต่ไม่มีรายชื่อตำแหน่งที่จะพิจารณาให้บรรจุเป็นข้าราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการบรรจุในการประชุม เมื่อวันที่ 7 และ 15 เม.ย. 2563 จำนวน 45,684 อัตรานั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดโควิดระลอกใหม่ ซึ่งเจ้าพนักงานเวชสถิติก็ยังปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นเดิม แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุ ดังนั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติทั่วประเทศ สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย จึงขอติดตามความคืบหน้าในการบรรจุครั้งนี้

Add new comment