สปสช.ขยายจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. เริ่มฉีด 1 พ.ค.-31 ส.ค.

Sat, 2021-03-06 15:56 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ขยายเวลาจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. นี้ รองรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงในปี 2564 เริ่มฉีด 1 พ.ค.-31 ส.ค.

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 4 ล้านโดส เพื่อให้บริการประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2564 ช่วยลดอัตราความเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากโรคไข้หวัดใหญ่นี้ และเพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้างความมั่นใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการ ในปีนี้ สปสช. ยังได้พัฒนาระบบบริการใหม่ด้วยการเปิดให้ “จองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ล่วงหน้าได้ และจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโรคกลุ่มระบบทางเดินหายใจและมีอาการเบื้องต้นคล้ายคลึงโรคไข้หวัดใหญ่ ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากช่วยป้องกันและลดภาวะความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังลดความสับสนในการวินิจฉัยโรคและรักษา ดังนั้นในปีนี้ สปสช. ได้เพิ่มเติมบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อีก 2.4 ล้านโด๊ส รวมเป็นจำนวน 6.4 ล้านโด๊ส สำหรับในปี 2564

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า จากการขยายบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ข้างต้นนี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องการบริการประชาชน สปสช. จึงได้ขยายการจองสิทธิฉีดวัคซีนไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถจองสิทธิฉีดวัคซีนผ่าน 4 ช่องทางหลัก คือ 1. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ทั่วประเทศ) 2. หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ) และ 3. Line @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ส่วนช่องทางที่ 4. ความร่วมมือระหว่าง สปสช. และธนาคารกรุงไทย ในการจัดทำระบบจองสิทธิฉีดวัคซีนผ่าน Health Wallet บนแอพพลิเคชันเป๋าตัง ได้มีการขยายการลงทะเบียนผ่านระบบนี้ให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่ม จากเดิมจำกัดเฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่านั้น เป็นการเพิ่มช่องทางการจองสิทธิฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน (หมายถึง กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็ม จนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน) 3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7) โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ทั้งนี้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป สปสช.ได้จัดเตรียมวัคซีนไว้สำหรับทุกคน โดยสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี ไม่จำกัดเฉพาะช่วงการรณรงค์เท่านั้น

Comments

Add new comment