ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอเกียรติภูมิ” ลงนามคำสั่งโยกย้ายผอ.รพ. -ผอ.กองฯ นั่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รักษาราชการ นพ.สสจ. เช่น “หมอพิเชษฐ” นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ย้าย นพ.สสจ.บุรีรัมย์ “หมอสุผล” ผอ.รพ.พิมาย นั่งนพ.สสจ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามแต่งตั้งข้าราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.)และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย

1.นพ.สุผล ตติยนันทพร ผอ.รพ.พิมาย สสจ.นครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน คนที่ 2 สสจ.นครราชสีมา ให้ย้ายดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

2.พญ.รุจิรา เข็มเพ็ชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.นครปฐม สสจ.นครปฐม ให้รักษาราชการผอ.รพ.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี

3.นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.สระแก้ว ย้ายเป็น นพ.สสจ.ศรีสะเกษ และให้ นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ย้ายเป็น นพ.สสจ.บุรีรัมย์

4.นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.กาญจนบุรี ย้ายเป็นผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และให้ นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ย้ายไปเป็นผอ.กองบริหารการสาธารณสุข และให้ นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ จากผอ.กองบริหารการสาธารณสุข ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.สระแก้ว และให้รักษาราชการ นพ.สสจ.สุรินทร์ ทั้งนี้ สสจ.สุรินทร์ ไม่สามารถย้ายลงตำแหน่งได้ เนื่องจากมีผู้ครองตำแหน่ง แต่มีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการทางส่วนราชการอื่น (นพ.ภูวเดช สุรโคตร ตำแหน่งนพ.สสจ.ลำพูน รักษาราชการสสจ.สุรินทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผุ้ช่วยปลัดกระทรวง)

5.นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ระยอง รักษาราชการ สสจ.สระแก้ว

6.นพ.นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ระนอง ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.ลพบุรี และให้รักษาราชการ สสจ.ระนอง

7.นพ.นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ปทุมธานี รักษาราชการ สสจ.ลพบุรี