สพฉ.เร่งระดมรถพยาบาล สนับสนุนขนย้ายผู้ป่วยโควิด19

Thu, 2021-04-22 19:49 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประสานเครือข่ายปฏิบัติการส่งผู้ป่วยติดเชื้อ ล่าสุดมีทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19Operation Team (SCOT) สนับสนุนนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว

จากกรณีที่รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในการปฏิบัติการ หรือสนับสนุนเพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล Hospitel หรือโรงพยาบาลสนามให้ได้ครบทุกรายนั้น
วันที่ 22 เม.ย. ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยว่า ทาง สพฉ. ได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล และปลัด สธ.ประธาน EOC ของกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ กรมการแพทย์ สปสช.และศูนย์เอราวัณ กทม. ในการนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจากบ้านไปยังโรงพยาบาลสนามของหน่วยงานต่างๆ

โดย สพฉ.ได้มีการประสานหน่วยงานเครือข่ายที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19Operation Team (SCOT) ของมูลนิธิต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงรถพยาบาลของบริษัทรถพยาบาลเอกชนต่างๆ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนในการปฏิบัติการ ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา โดยเป็นการไปรับจากบ้านนำส่งโรงพยาบาล ตามที่ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานครร้องขอการสนับสนุน โดยในวันนี้ตนได้เร่งให้ทุกหน่วยงานใน สพฉ. ดำเนินการ ประสาน ศูนย์เอราวัณ กรมการแพทย์ และ สปสช. เพื่อให้การสนับสนุนในการลำเลียงผู้ป่วยให้ได้ครบถ้วน

สำหรับกรณีที่มีประชาชนที่ได้รับวัดซีนไปแล้วมีความกังวลกับอาการผลข้างเคียง เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า หากผู้รับวัคซีนรายใด ที่มีอาการไม่สบายหลังจากรับวัคซีน สามารถโทร.ขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีอาการฉุกเฉินได้ที่หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
กลุ่มสื่อสารองค์การ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโทร. 081-989-1669   

Add new comment