กรุงเทพมหานครออกคำสั่ง! ไม่สวมหน้ากากอนามัยนอกเคหสถาน ปรับ 2 หมื่นบาท

Sun, 2021-04-25 17:08 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรุงเทพมหานครออกประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก หากฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่นบาท อาศัยอำนาจ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ เหตุโควิดระบาดหนัก มีผล 26 เม.ย.64

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2564 พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

ใจความสำคัญระบุว่า เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มจำนวนอย่าต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2564 มีคำสั่งให้

1.ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

2.ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง(1) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในกรุ๊ปไลน์ช่องทางการสื่อสารของทางกรุงเทพมหานคร ได้มีการสอบถามกรณีหากอยู่ในรถจะต้องดำเนินการอย่างไร โดยทางฝ่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลเบื้องต้น ว่า การจับและปรับผู้ไม่ใส่หน้ากากฯ เจตนาในการประกาศ คือการป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคลดังนั้นเมื่อมีบคคลอื่นอยู่ในรถด้วย จึงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกัน  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   ส่วนกรณีนั่งภายในรถคนเดียว จึงอนุโลมได้ว่าไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  ทั้งนี้ รวมถึงการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในอาคารหรือที่ต่างๆ ด้วยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  แต่ในพื้นที่สาธารณะต้องใส่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่เพราะบุคคลอื่นอาจมาใช้สถานที่นั้นด้วย 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : กทม.เผยบังคับสวมหน้ากากอนามัย กรณีอยู่ในรถ-ผู้ประกาศข่าว-เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ)

(ข่าวเกี่ยวข้อง : “อัศวิน” จับปรับ “พล.อ.ประยุทธ์” ไม่สวมหน้ากากอนามัย หลังกรุงเทพมหานครประกาศบังคับวันแรก)

 

Add new comment