กรมควบคุมโรคย้ำ! ฉีดวัคซีนโควิดไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามนโยบายฉีดให้ทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทย

Thu, 2021-05-06 11:37 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำฉีดวัคซีนโควิดให้ทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยตามหลักปฏิบัติทางการแพทย์และสาธารณสุข ไม่มีเลือกปฏิบัติ ทั้งต่างชาติ ทูตานุทูต ล้วนเป็นบุคคลที่พำนักในประเทศไทย พร้อมเปิดคลินิกอาคารบางรัก ล่าสุดวัคซีนซิโนแวคเข้าไทยอีก 1 ล้านโดสแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบคาดใช้เวลา 1 สัปดาห์ก่อนกระจายฉีดให้ปชช. ตามกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อเวลา 11.00 น. เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.โอภาส การ์ยกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) แถลงข่าวกรณีการฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ว่า นโยบาลของรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่า การฉีดวัคซีนโควิดจะฉีดให้กับทุกคนในแผ่นดินไทยโดยความสมัครใจ หมายความว่า บุคคลใดที่อยู่ในประเทศไทยหากสมัครใจและมีข้อบ่งชี้ ไม่มีข้อห้ามก็จะได้รับการฉีดทั้งหมด นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศจะต้องฉีดอย่างน้อย 70% ของประชากร จากการคำนวณทั้งคนไทย คนต่างชาติที่อยู่ในแผ่นดินไทยที่ทำงาน รวมทั้งทูตานุทูต คือ 70ล้านคน โดยคนไทย 67 ล้านคน และคนต่างชาติที่อยู่ในไทยอีกประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งเมื่อคิด 70% ทำให้ยอดฉีดวัคซีนในแผ่นดินไทย 50 ล้านคน วัคซีน 2 โดสฉีด 1 คน จะเป็น 100 ล้านโดส

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นที่มีข้อซักถามว่า การฉีดวัคซีนให้คนต่างชาติ หรือทูตานุทูตมีหลักปฏิบัติอย่างไร เรายึดตามสากล ข้อบ่งชี้ตามทางการแพทย์ทั้งหมด เรายึดหลักเกณฑ์อย่างไรกับคนไทย ต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยก็เหมือนกัน และไม่มีใครฉีดก่อนฉีดหลัง การฉีดวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ขอยืนยันว่า ทุกคนในแผ่นดินไทยได้ฉีดวัคซีนพร้อมเพรียงกัน และใกล้เคียงกันตามหลักทางการแพทย์และสาธารณสุข

“ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้จัดสถานที่ฉีดวัคซีนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และคณะทูตานุทูต ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดคลินิกบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม นอกจากรพ.ภาครัฐและเอกชน ยังมีคลินิกเพิ่มเติมที่อาคารบางรัก อยู่ใจกลางเมือง มีรถไฟฟ้า เพราะบริเวณนั้นใกล้สถานทูตต่างๆ และมีชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย” นพ.โอภาส กล่าว

อธิบดีคร.กล่าวอีกว่า เช้าวันนี้วัคซีนโควิดของซิโนแวคเข้ามาประเทศไทยอีก 1 ล้านโดส ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในเชิงคุณภาพ ทั้งเอกสาร การตรวจห้องปฏิบัติการใช้เวลาประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นจะกระจายวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป ซึ่งในเดือน พ.ค.จะมีวัคซีนเข้ามาเยอะ และจะกระจายไปตามกลุ่มต่างๆ ต่อไป

เมื่อถามถึงกรณีการฉีดวัคซีนให้กับทูตประเทศต่างๆ เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะเลือกวัคซีนจากประเทศต้นทาง แล้วส่งเข้ามา  นพ.โอภาส กล่าวว่า การส่งวัคซีนเป็นเอกสิทธิ์ทางการทูตของแต่ละประเทศ กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเหล่านี้ อย่างที่ทราบว่าคณะทูตเวลาอยู่ในสถานทูตก็ถือเป็นประเทศของเขา เป็นเอกสิทธิของเขา เป็นไปตามหลักสากล ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขไมได้รับแจ้งว่ามีทูตประเทศใดบ้างที่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด 

เมื่อถามย้ำว่า มีการตั้งข้อสังเกตเนื่องจากมีทูตได้รับวัคซีนแล้วแต่เป็นชนิดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย กรณีเช่นนี้ทำได้หรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า ในการปฏิบัติกับทูตานุทูตนั้นเป็นไปตามหลักสากล ก็ขอย้ำอีกครั้งว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับแจ้งว่ามีการนำวัคซีนอะไรเข้ามาผ่านกระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อถามถึงคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับวัคซีนพร้อมๆ กับคนไทยเลยหรือไม่ แล้วจะสามารถลงทะเบียนฉีดได้อย่างไร นพ.โอภาส กล่าวว่า เท่าเทียมกัน ขณะนี้แค่รอวัคซีนเข้ามา ยกตัวอย่างที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างด้าวไปจำนวนมาก ดังนั้นหลักปฏิบัติ เป็นไปตามนโยบายคือทุกคนในแผ่นดินไทยต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เพราะจะเห็นว่าคนไทยมี 67 ล้านคน คนต่างด้าว 3 ล้านคน รวมเป็น 70 ล้านคน ต้องฉีด 70%ของ70 ล้านคน หรือประมาณ 49 ล้านคน แต่เราปัดเศษเป็น 50 ล้านคน ถึงได้มีการจัดหาวัคซีน 100 ล้านโดส 

สำหรับการแจ้งความประสงค์ในการลงทะเบียนรับวัคซีนนั้น ก็ต้องชี้แจงว่าไม่ได้ทำผ่านเพียงแอพพลิเคชั่น หรือไลน์ “หมอพร้อม”เท่านั้น แต่มีหลายช่องทาง โดยอีกระบบที่เตรียมไว้ คือคนมีโรคประจำตัว รพ.จะลีสต์รายชื่อ และนัดหมายมาฉีดได้ หรือบางกรณีให้หน่วยงานต่างๆ รวบรวมข้อมูลลูกจ้างแล้วแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ได้ เพราะการกระจายวัคซีนจะใช้ระบบพื้นที่เป็นหลัก ส่วนกรณีมีการตกหล่น กระทรวงจะมีการเก็บตกกลุ่มนี้แล้วส่งวัคซีนลงไปเสริมอีกครั้ง เพราะฉะนั้นตนต่างด้าว คนต่างชาติในไทย หากต้องการรับวัคซีนก็สามารถแจ้งไปที่ สสจ. จังหวัดนั้นๆ หรือแจ้งที่กระทรวงสาธารณสุขได้ หรือแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ มีหลายช่องทางที่ให้ติดต่อกันได้ 

เมื่อถามถึงการลงทะเบียนฉีดในระยะแรก 16 ล้านคน ทราบว่าตอนนี้ยอดลงทะเบียนยังไม่ถึงครึ่งจะมีมาตรการรณรงค์หรือดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า คงสื่อสารเป็นระยะ จริงๆ การลงทะเบียน 16 ล้านคน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และคนมีโรคประจำตัว บางครั้งกลุ่มเหล่านี้จะรู้สึกว่าไปแจ้งที่โรงพยาบาล สะดวกกว่าการใช้แอพพลิเคชั่น ตอนนี้กำลังมีการปรับระบบหมอพร้อมเพิ่มเติมว่าจะปรับอย่างไร

Comments

Submitted by William Mercer on
How do I as an Expatin Thailand register for covid vaccination?

Submitted by กฤตพงศ์​ on
ให้ต่างชาติไปติดต่อ สสจ​ กระทรวงต่างปนะเทศ​ กระทรวงสาธารณสุข​ แต่ล่ะที่ที่พูดมานะ​ เอาที่ชัดๆได้เปล่าว่าหน่วยงานไหน​ บอกแบบนี้มันปัดสวะเกินไป​

Submitted by Jitsiri Longden on
My husband is aged over 60.. how he could get vaccines for COVID-19 prevention???

Submitted by Alex Agostini on
need to get a vaccine in bangkok thailand

Submitted by TI on
พ่อของผมอายุ 75 เป็นเบาหวาน อ่านข่าวมาสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่รพ.ใดก็ได้ที่ใกล้บ้านแต่พอติดต่อที่ไหนก็ไม่รับเลยซักรพ.จะต้องทำอย่างไร ช่วยมีความชัดเจนด้วย

Submitted by Hongkeng on
I am working in custer building. The building did contact for our group of company for vaccine. But they inform me that without thai citizens id card then cannot get vaccine. Now company is waiting government concern sector to send vaccine to assigned hospital. So i want to know how i can get vaccine. Since it is the custer there.

Submitted by อุรชา on
สามีเป็นต่างชาติอายุ 60 ทำงานในประเทศไทย เสียภาษีอัตราสูงสุดตามกฎหมาย เแต่ไม่มีหน่วยงานไหน ให้คำตอบชัดเจนได้ว่า มีขั้นตอนอย่างไร ลงทะเบียนที่ไหน การจัดการไร้ประสิทธิภาพที่สุด อายแทนค่ะ

Submitted by ดวงพร on
อยากทราบว่า คนต่างด้าว สามารถไปขอรับวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ได้ที่ไหน และวันไหนบ้างค่ะ

Submitted by LE THI HUE on
1424/104ชฺประชาสงเคราะห์16 ถฺประชาสงห์แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400

Submitted by นันทนา ไฮน์ริช on
สามีต่างชาติ ฉีดได้ที่ไหนอายุ70ปีอาศัยชลบุรี ไม่มีบัตรประชาชน. วีซ่าเกษียร ค้องการเดินทาง ตปท

Submitted by Luckhana Singhabut on
How can I register and book the date and time for vaccination for our Finnish Managing Director and his Indian wife before 2nd week of July 2021?

Submitted by Ian Wilson Ferguson on
I am 73 year old expatriate resident of Thailand. I am a Type2 diabetes sufferer. Please enroll me for COVD19 vaccination programme.

Submitted by อำนวย แวนราเดน on
สวัสดีครับ พ่อผมทั้งสองท่าน เป็นชาวเยอรมันนี ทั้งสองมีอายุ 70กว่าๆแล้ว และมีความประสงค์อยากฉีด วัคซีน เนื่องจากอยู่ในไทย ตั้งหลายปี จนมี ไอดี หรือ บัตร ปชชสี ชมพูแล้ว จึงอยากทราบว่า เมื่อไหร่ จะสามารถฉีดได้? ทางพ่อ ได้จองไปที่ ร.พ วิมุต แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ เป็นที่แน่นอน บอกแค่ว่า รัฐบาลยังไม่อนุมัติ!! พอมีทางไหนที่ ผมสามารถ พาพ่อ ไปรับ วัคซีนได้บ้าง เนื่องจาก ครอบครัวเรา อยู่ใน เขต สุขุมวิท ซึ่งค่อนข้าง ลำบากในการใช้ ชีวิต หากมีทางแนะนำ ช่วย ทางเราด้วยนะครับ ขอบคุณ ครับ

Submitted by Kra Kroeun on
อยากทราบว่า คนต่างด้าว สามารถไปขอรับวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ได้ที่ไหน และวันไหนบ้างค่ะ

Submitted by กรุณา เวทยไวกูณฐ์ on
รอ/พยามติดตามข้อมูล ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีน สำหรับชาวต่างชาติ แต่ยังไม่พบช่องทางใดๆ อย่างที่ มีการชี้แจง ทำให้อดคิดไม่ได้ ถึง การเลือกปฏิบัติ สิทธิความเป็นมนุษย์

Submitted by นลินทิพย์ ตระกล... on
รบกวนสอบถามนะคะ หากต้องการให้ครูต่างชาติได้รับการฉีดวัคซีนโควิด ไม่ทราบติดต่อช่องทางใดบ้างได้คะ ร.ร.นานาชาติการเด้น มีครูต่างชาติประมาณ 40 กว่าคนค่ะ หากโควต้าฟรีไม่มี แต่มีแบบเป็นเสียสตางค์ก็รบกวนขอรายละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ อ.นลินทิพย์ ตระกลพัฑฒนะ 0807176645

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม