ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มแรก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญแพทย์ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรก สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทาง https://bit.ly/FormForDoc โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ โปรดระบุเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (เลข ว.) และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะส่งข้อความถึงท่าน แจ้งวัน-เวลานัดหมายเข้ามารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564