ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับสภาการพยาบาล เปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ค Nithi Mahanonda ระบุความร่วมมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสภาการพยาบาล เปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

โดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิรังวัคซีนได้ที่

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1ZYrqB2PX6YL9in6AeW0P1dFFyONQE9O6ezUW236pSX5X8Q/viewform 

หรือ สแกน

โดย ศ.นพ.นิธิ ยังโพสต์กรณีคำประกาศของสภาการพยาบาล โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล แจ้งกรณีสำรวจพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อการแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยระบุว่า การสำรวจครั้งนี้ เพื่อจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ให้กับพยาบาลทุกคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่เคยได้รับวัคซีนแล้ว