ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แจงสถานการณ์การผลิตและกระจายยาฟ้าทะลายโจร ชี้ความต้องการสูงขึ้น ให้ยาสำรองลดน้อยลง ขณะนี้เร่งผลิต เพื่อให้ทันสถานการณ์ แต่ยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2564 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ได้ออกประกาศ เรื่อง สถานการณ์การผลิตและกระจายยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีการระบาดในวงกว้าง มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง มูลนิธิฯปรารถนาให้ประชาชนช่วยกันดูแลตนเอง และคนรอบข้างอย่างระมัดระวัง โดยอาจศึกษาข้อมูลจากสื่อต่างๆของทางราชการสถาบันทางการแพทย์ หรือสื่อความรู้ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ทางมูลนิธิได้ทำการสนับสนุนและกระจายยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศร ไปยังที่ที่มีความจำเป็น ที่มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ ที่มีผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยได้บริจาค ยาฟ้าทะลายโจรของอภัยภูเบศร ผ่านทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เสียสละ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาโดยทันที

อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณความต้องการในยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ยาสำรองได้ลดน้อยลง ขณะนี้มูลนิธิกำลังเร่งผลิตยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรเพิ่มเติม เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ แต่ขณะเดียวกันยังคงรักษาคุณภาพของยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรให้ได้ดังเดิม

ในโอกาสนี้ มูลนิธิใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ที่ซื้อยาฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรจากมูลนิธิ ขอได้โปรดอย่ากักตุน อย่าจำหน่ายเกินราคาขายปกติ เวลานี้เป็นเวลาแห่งการแบ่งปัน ช่วยคิดช่วยทำ ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤต เพื่อให้เรารอดไปด้วยกัน

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะรักษาคุณภาพของฟ้าทะลายโจรของอภัยภูเบศทุกเม็ด ตรึงราคาขายเดิม พัฒนายาฟ้าทะลายโจรตำรับใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนายาสมุนไพรตัวใหม่ เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคโควิด19 แม้จะพบอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม เราจะต่อสู้และผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน