ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตามที่มีการแชร์เนื้อหาอ้างถึงสรรพคุณของ ใบกระท่อม มีฤทธิ์ช่วยต้านโควิด-19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ทาง ภญ.ศตพร สมเลศ พท.ศรัญญ่า เหล็กกาณกูล สังกัด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า สรรพคุณที่กล่าวอ้างมีเนื้อหาที่เป็นเท็จ

ในปัจจุบัน ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25 พค. 2564 ให้ปลดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 อย่างไรก็ตามปัจจุบันแม้จะมีประกาศปลดกระท่อมอกกจากยาเสพติดแต่สำหรับโรคโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดร้ายแรง ยังไม่มีการพบรายงานการวิจัยของฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด-19 ในใบกระท่อม เพราะฉะนั้นเนื้อหาดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ ถือว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการพบว่านำไปเผยแพร่เป็นโฆษณาชวนเชื่อในสื่อออนไลน์ โดยผู้ผลิตผลิณภัณฑ์จากพืชกระท่อม อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถใช้ใบกระท่อมป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 ทั้งนี้ได้มีจดหมายจาก US-FDA เตือนเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงไม่ได้รับการพิจารณาด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่แอบอ้างโฆษณาดังกล่าว 

ผลกระทบจากการบริโภคกระท่อมเป็นระยะเวลานาน ๆ จะทำให้เกิดการเสพติดและจะมีอาการของโรคจิตหวาดระแวง เห็นภาพหลอน คิดว่าคนจะมาทำร้ายตน และพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง พร้อมลงข้อเสนอแนะว่า ประชาชนควรเชื่อถือข่าวสารที่ออกมาจากหน่วยงานทางราชการเท่านั้น

แหล่งอ้างอิง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก