ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์ส่งหนังสือถึง นพ.สสจ. ผอ.รพ. ทุกสังกัด ถึงแนวทางดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นบวก พร้อมเข้าสู่การรักษา Home isolation และ Community isolation

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามหนังสือที่ สธ.0305/1864 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม /โรงพยาบาลเอกชน เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นบวก

โดยใจความระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางให้ใช้การตรวจแบบแอนติเจน เทสต์ คิท หรือ ATK เพื่อหาเชื้อโควิดเบื้องต้น และลดปัญหาการเข้าถึงการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้ผู้ป่วยโควิดเข้าถึงระบบการรักษาล่าช้า

กรมการแพทย์ ขอแจ้งแนวทางการดูแลผุ้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยแอนติดเจน เทสต์ คิท ดังนี้

1.หากผลเอทีเค(ATK) เป็นบวก เรียกว่า "ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย" (Probable cases) สามารถรับยาและเข้ารับการรักษาแบบโฮม ไอโซเลชั่น(Home isolation) ได้ทันที

2.หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในลักษณะคอมมูนิตี้ โฮม ไอโซเลชั่น(Community isolation) หรือในสถานพยาบาล ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายควรได้รับการตรวจด้วยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์(RT-PCR) คู่ขนาน และให้พยายามแยกจากผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างรอผลตรวจอาร์ที-พีซีอาร์ เนื่องจากการตรวจด้วยเอทีเคให้ผลบวกลวงได้ร้อยละ 3-5