ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ในระบบบัตรทอง มีมติหลังประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมงกรณีจัดซื้อชุดตรวจ ATK โดย อภ. สรุปอนุกรรมการฯ “ไม่มีอำนาจยกเลิกจัดซื้อตามกฎหมาย” แต่หากหน่วยงานอื่นมีหลักฐานเพิ่มเติม ให้รวบรวมเสนอ อย. พิจารณา เตรียมเสนอบอร์ด สปสช. เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564 ในการประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งเป็นการประชุมผ่านออนไลน์ โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นนัดพิเศษ มีวาระพิจารณาข้อท้วงติงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จากบริษัทที่ชนะการประมูล ตามที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ดำเนินการขณะนี้

ทั้งนี้ภายหลังการประชุมฯ ซึ่งใช้เวลาหารือนานร่วมกว่า 3 ชั่วโมง อนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา ฯ ได้มีข้อสรุปดังนี้

1.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ มีมติ เห็นชอบว่า คณะอนุกรรมการฯ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการยกเลิกการจัดซื้อฯ ตามข้อเสนอแนะของสำนักกฎหมาย

2.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หากหน่วยงานอื่นมีหลักฐานเพิ่มเติม ให้รวบรวมเสนอ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาต่อไป

3.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ยังคงให้มีการหารือผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหารือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ และรวบรวมข้อมูลอื่นๆจากผู้ใช้งาน สำหรับการกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

4.กรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุดตรวจ ATK มีข้อเสนอให้แจ้งองค์การเภสัชกรรมพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้ง อย.เพื่อพิจารณา ทบทวน การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

5.เสนอให้ สปสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการประเมินชุดตรวจ (Post surveillance) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจต่อไป

6.มอบ สปสช.รวบรวมความเห็นของอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ข่าวเกี่ยวข้อง :

: บริษัทแจงปมประมูลชุดตรวจ ATK องค์การเภสัชกรรม

ผู้บริหาร อย. - อภ. แจงกรณีชุดตรวจ ATK หลังถูกท้วงติงปม FDA สหรัฐ และการประมูล

 : เปิดเหตุผลทักท้วงชุดตรวจ ATK ชนะประมูลองค์การเภสัชกรรม

สภาผู้บริโภคฯ ชง ครม. ปรับกระบวนการให้ สปสช. จัดซื้อชุดตรวจ ATK ได้เอง

อย.แจงแล้ว! ชุดตรวจ ATK ของอภ.จัดซื้อ 8.5 ล้านชุด หลังมีข้อท้วงติงไม่ผ่านการรับรองจาก FDA สหรัฐ

แพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ข้อกังขาชุดตรวจ ATK